Trafikksituasjonen på veiene på Aksla er ikke holdbar, verken for innbyggerne eller turistnæringa, innrømmer Ålesund kommune på sine hjemmsider. Videre skriver kommunen at det vil ta tid å finne en fullgod løsning, men at man inntil dess vil gjøre det som er mulig for å bedre situasjonen.

Gjennom sju uker har kommunen målt til dels svært høy fart på veiene opp til Fjellstua: i Volsdalsbakken, opp Fjelltunveien og langs Setrevegen. Det er også registrert et veldig stort trafikkvolum og mange busser. Dette fører både til utrygghet for dem som bor i området og til dårlige opplevelser for dem som er på besøk her, poengteres det.

Kommunen anser høy fart som den mest akutte faren, langs veier der det er mange turgåere, syklister, både barn, unge og voksne. For å få ned gjennomsnittsfarta har kommunen forbedra plasseringa av fartsskilta, samtidig som de venter på å få elleve nye fareskilt med teksten «Barn» og underskilt «Turområde, senk farten, 30 km/t». Disse skal festes på lyktestolper, slik at man ikke må bruke tid og ressurser på å fundamentere.

Kommunen fortsetter også med å måle fart og telle trafikken. Disse talla blir fortløpende oversendt til politiet, som så kan vurdere om de vil holde kontroller.

På dagene med mest cruisetrafikk, vil Ålesund havn og kommunen spleise på kostnaden ved å gjennomføre manuell trafikkdirigering.

Etter sommeren starter så arbeidet for fullt med å finne bedre og varige løsninger på trafikkaoset:

– Det vi må jobbe med framover er å finne tålegrensa for byen, totalt sett. Det er mange hensyn som må tas, og det gjelder å finne den rette balansen, slik at både de som bor der og de som besøker oss, skal få gode opplevelser. Det er rom for mer enn skilt og fartskontroller på lengre sikt, og arbeidet med å finne den løsninga, skal vi begynne på etter sommeren, uttaler virksomhetsleder for miljø og samferdsel, Pergunn Rødseth Gjerdsbakk.

Aktuelle tiltak som nevnes er regulering av trafikkvolumet, parkeringsavgift, lysregulering og turistskatt, men også andre tiltak kan komme på tale.