Ålesund kommune har i sju uker målt hastigheten på trafikken på ulike steder Aksla. En del av målingene har vært sjokkerende høye, og nå har kommunen bestilt inn fareskilt, opplyser avdelingsingeniør Tore Rekdal.

– Vi har tegna en ny skiltplan og bestilt inn ti-tolv fareskilt av typen «Barn leker, senk farten». Det er ikke lov å sette opp flere fartsskilt innenfor en 30-sone, men på denne måten håper vi at vi likevel kan minne folk på å holde lav fart, forteller han.

111 kilometer i timen

Målingene som kommunen nylig har gjennomført, har vist så høye hastigheter som 108 kilometer i timen i Volsdalsbakken, 111 på Sætreveien, 104 mellom Kråmyra og Cupa og 60 kilometer i timen bortover mot Fjellstua. Også bussene kjører rasende fort:

– Jeg målte blant anna «hop on, hop off»-buss i 65 kilometer i timen nedover mot Kråmyra. Men det er ikke bare turistbussene som kjører altfor fort – også rutebussene har innimellom altfor høy fart, poengterer Rekdal.

– Kan ikke stenge for turistbussene

Ifølge avdelingsingeniøren er det ikke mulig å stenge veien for turistbusser, så lenge den er dimensjonert for dette og bussene har tillatelse fra fylket til å kjøre turister. For noen år siden var det snakk om at veien opp til Aksla ikke var dimensjonert for høyere akseltrykk enn åtte tonn, noe som var for lite til busstrafikk. Veien ble da utbedra:

– Vi rusta opp veien der den var smalest og fikk laga til rundkjøringa ved Fjellstua. Da fikk vi godkjent veien for et akseltrykk på ti tonn, og da skal den tåle busstrafikken, forklarer han.

Håper på frivillig samarbeid

For å få til en reduksjon i (turist-)busstrafikken på Aksla, prøver kommunen å få til frivillige samarbeidsordninger:

– Cruise-selskapa kjøper bussturer fra land som Portugal og Italia. Dette er det umulig for oss å styre, men vi håper å få til en begrensning, for eksempel ved at cruiseselskapa går med på å sette opp færre busser for hvert anløp. Når det gjelder «hop on, hop off»-selskapa, vet vi at Aksla er et veldig populært turistmål, men vi håper likevel at de vil flytte noen av turene til andre spennende steder i området, sier Tore Rekdal.

Hovedsaka:

Kommentar fra busselskapet: