Det er to ting som må på plass for at Brødrene Jangaard kan realisere planene om heis i fjellet opp til Fjellstua: Fjelltunvegen må stenges for trafikk fra Aksla stadion og vestover, og de må få kjøpe Nørvøy skole slik at den kan brukes som mottak for dem som skal ta heisen.

– Dersom det skal bli lønnsomt med heis, må folk «tvinges», slik at de ikke har mulighet til å bruke bil eller buss, poengterer Gunnar Haagensen hos Brødrene Jangaard.

Vil bruke Nørvøy-skolen til heismottak

Det beste stedet å plassere starten av heisen, mener han, er bak Nørvøy skole. Det krever i så fall at det vesle tilbygget som står der i dag, må rives.

– Ved å legge startpunktet for heisen bak Nørvøy-skolen, kan turistbussene stoppe og slippe av passasjerene ved Utstillingsplassen. Samtidig kan vi bruke skolebygget og gjøre det om til et innbydende mottak, kanskje også med en kafé ved lekeplassområdet i Byparken. Men da må vi få kjøpe bygget fra kommunen, sier han.

Voksenopplæringa må flytte

Nørvøy skole er i dag hovedbasen for voksenopplæringa i Ålesund. Ifølge Gunnar Haagensen har imidlertid kommunen planer om å flytte voksenopplæringa til Latinskolen på Aspøya når undervisninga der flyttes til den planlagte videregående skolen på sørsida.

Kan stå ferdig om tre år

Selv om det vil ta noen år før sørside-skolen er klar og Nørvøy-skolen blir ledig, trenger ikke dét å være noe problem, ifølge Haagensen:

– Prosessen med få bygget heisa vil uansett ta en del tid. Området må omreguleres, og siden deler av det er LNF-område, må fylket gi dispensasjon, så det vil ta litt tid – i hvert fall et års tid. Selve bygginga vil også kunne skje i løpet av noe over et år, og alt i alt kan kanskje heisa stå ferdig om tre år. Men det krever at politikerne kommer på bana raskt og gjør det klart at de ønsker å gjøre det som må til for at heisa kan bli noe av, sier Gunnar Haagensen.

Ikke gondol

Ideen om heis i fjellet begynte å manifestere seg i forbindelse med debatten om gondolbane for noen år siden, under pandemien. Da var ikke tida moden for det, sier han, men med dagens debatt om trafikkaoset på Aksla, har han fått troa på at ideen vil bli tatt godt imot.

– En gondol på Aksla er uaktuelt, fordi bana blir altfor kort. Om man ser på andre gondolbaner, så er de mye lengre og gir en helt annen opplevelse enn en gondol her ville gitt. En stund tenkte jeg på muligheten for en slags Fløibane fra Einarvikgata, men det hadde blant anna blitt vanskelig for alle bussene som skal sette av passasjerer til bana. Da kom jeg fram til at det er bedre med en rask heistur inne i fjellet, med startpunkt ved Nørvøy skole, og som inkluderer en fin opplevelse i mottaksområdet, forklarer han.

Vil bore nedenfra

Bygginga av selve heistunnelen er tenkt slik at man først borer et lite hull ovenfra og deretter drar en borekrone oppover. Da vil steinmassene falle ned til åpninga, og man slipper å måtte hente dem ut ovenfra.

– Denne teknologien har blant anna blitt brukt flere ganger av Veidekke, og det har fungert veldig bra, sier Gunnar Haagensen, som oppfordrer politikerne til å komme på bana og gjøre det som er nødvendig for at Aksla-heisa kan bli en realitet.