– Til tross for at det ble fattet et vedtak om dette allerede i 2018, der vi påla administrasjonen å opprette selskapet Akslaheisa AS, ble dette av en eller annen grunn aldri gjennomført, forteller Hans Kjetil Knutsen fra Tverrpolitisk liste for Ålesund.

Veinettet tåler ikke mer

Heis inne i byfjellet har nå ytterligere aktualisert seg siden belastningen på veinettet, både på selve byfjellet og opp til Aksla, begynner å bli kritisk.

– Både Volsdalsbakken, Setreveien og deler av Fjelltunveien er nå så belastet at det blir satt i verk strakstiltak. Men på relativt kort sikt, trengs det å tas enda større grep. Ikke minst på selve bilveien ut til Fjellstua. Der kreves det betydelige oppgraderinger, noe som betyr både store kostnader og store inngrep i naturen om man ikke kan komme opp med et godt alternativ, forklarer Edvard Devold fra Høyre.

Det er ingen som ser for seg at Ålesund kommune gjennom dette selskapet skal bygge heisa, men at det skal brukes som et virkemiddel for å gi drahjelp til eventuelle private aktører, for eksempel gjennom et OPS (offentlig/privat selskap). Knutsen anslår prislappen på fjelleisa til et sted mellom 75 og 100 millioner, men mener også at en slik heis kan ha et betydelig inntektspotensial.

– Kommunen er definitivt ikke i en økonomisk posisjon til å ta en slik investering. Men vi er nødt til å foreta oss noe for å ta vare på byfjellet vårt, samtidig som vi ikke må skusle vekk den verdiskapingen som ligger i turismen til byen, forklarer Knutsen.

Er klare til å bygge

Selv om Brødrene Jangaard valgte å ikke bygge fjellheis samtidig med Bybadet, er planene slett ikke skrotet.

– Vi har på ingen måte lagt bort prosjektet. Under de rette forutsetningene er vi klare til å starte bygging av ei heis inne i fjellet relativt raskt, svarte Gunnar Haagensen da vi tok kontakt fredag.