Dette er arkitektene bak blant annet Bybadet på utstillingsplassen, oppussingen av Hotel 1904 og den pågående renoveringen av Løvenvold kino. Og André er, mer enn noe annet, en som ofte tenker store tanker i de prosjektene han går inn i.

Opplevelser hele veien

Dette gjelder også når det kommer til idéskissene de har utarbeidet for fjellheisa i Aksla.

– Dette handler om langt mer enn bare å transportere folk til toppen av Byfjellet. Vi må evne å gjøre hele turen til en opplevelse, selv om mye av den foregår inne i fjellet, forklarer han.

– Og dette gjelder selvsagt helt fra det første ankomstpunktet, er han rask å tilføye.

Slik tenker arkitektene at inngangen til fjellheisa kan løses. Plassert inn mot fjellet, i bakkant av plassen der det gamle tilbygget står i dag. Man ser også for seg å benytte første etasje i skolebygget til servering og venteområde. Foto: Invit arkitekter AS
– Ved å bygge lange trapper mellom nivået der skolen ligger og lekeområdet i byparken, kan man knytte disse områdene sammen. Samtidig drar man med seg de hvite flatene fra Bybadet hele veien rundt og til andre siden av Nørvøyskolen, forklarer André. Foto: Invit arkitekter AS
– Med god høyde i første etasje og inngang fra begge sider, vil dette bli både en praktisk gjennomgang og ikke minst et fantastisk område å oppholde seg i, tenker arkitektene. Foto: Invit arkitekter AS
Illustrasjonen viser ny gangveg på baksiden av skolen, som fortsettelse av gatetun, sett mot parken. Foto: Invit arkitekter AS

Reisen

Klevberg beskriver også selve turen opp til byfjellet som noe langt mer en en transportetappe.

– Dette bør være en reise som byr på opplevelser hele veien, forklarer han.

Arkitektene forklarer at det er viktig at det å komme inn i ankomsthallen ikke skal være som å komme inn i en tunnel, men at også dette skal være et godt og spennende rom å komme inn i. Foto: Invit arkitekter - inspirasjonsskisse
– Et ca. 100 meter langt rullebånd, der f. eks. bybrannen blir presentert på skjermer i hele buehvelvingen, kan frakte folk inn til to heiser som hver tar 50 personer og bruker 30 sekunder til toppen, forteller Klevberg. Foto: Invit arkitekter - inspirasjonsskisse

Fjellstua

Det nye ankomstpunktet på byfjellet er tenkt øst for Fjellstua, i forkant av der dagens parkeringsplass ligger.

– Vi ser dette som et prosjekt som egentlig er frikoblet fra selve bygningsmassen på Fjellstua slik den er i dag. Dette betyr at Fjellstua ikke blir berørt i denne omgangen. Men det er jo ingen hjemlighet at målet er å ha en større grad av helårsdrift på der oppe, og at en slik heis både vil spare byfjellet for trafikk, men også gjøre det enklere å drifte Fjellstua gjennom hele året, forteller André.

Når det kommer til hva dette betyr for en eventuell ombygging av Fjellstua, svarer han ganske knapt:

– Dette er to forskjellige prosjekter, så dette må andre en meg svare på. Men han understreker samtidig at utsikten fra kanten av Fjellstua nok er den aller største merkevaren vi har her i byen.

Gammeldags tenking

– Å påføre byfjellet enda mer belastning ved økt trafikk og utbygging av dagens veinett er rett og slett gammeldags tenking og noe vi må slutte med. Derfor tenker vi at dette er en mye mer moderne og fremtidsrettet løsning, sier han, og understreker samtidig at miljøbelastning også vil bli tatt hensyn til i en eventuell anleggsperiode.

– En hver anleggsperiode byr på utfordringer. Men i dette tilfellet vil entreprenøren borre vertikalt i fjellet, der boret «spiser seg oppover», og massen blir tatt ut fra nedsiden, avslutter André Klevberg.