Med dagens vei er det ikke trygt å la kjøretøy over 11 meter bruke vegen. Kommunen har ansvaret for sikkerheten langs dette strekket, og innfører derfor lengdeavgrensing fra 1. mai 2024.

Problemet er størst i krysset fra Borgundvegen til Volsdalsbakken og fra Volsdalsbakkent til Setrevegen, der særlig busser ikke klarer å holde seg i eget kjørefelt og sikta er svært dårlig. Disse problemene er i følgje analysen vesentlig mindre med busser som er kortere enn 11 meter. Med kortere kjøretøy vil strekninga få mindre trafikkork, man unngår rygging i kjørebanene og andre uoversiktlige situasjoner. Avgrensingen er ei valgt løsning for å raskt å øke trafikksikkerheten langs dette strekket, og en rekke tiltak for å utbedre veien er under planlegging, heter det videre.