Vel-foreninga ble starta for et knapt år siden for å jobbe med å øke veisikkerheten gjennom boligområdene på Fjelltun.

– Med all den trafikken som er ut til Fjellstua nå om dagen, er dette rett og slett ikke lenger forsvarlig, sier han.

På dette punktet av Setreveien har en av naboene til veien telt hele 23 turistbusser i løpet av en time. Rett vest for den fremste bussen, ved et fotgjengerfelt, ble en bilist målt i hele 111 km/t. Foto: Ole Bjørn Harang

Forståelse hos Ålesund kommune

Ole Bjørn Harang og Beate Singdahlsen skryter av samarbeidet med Ålesund kommune.

– Vi opplever at Ålesund kommune både har forståelse for problemet, og ønsker å bidra til å finne løsninger, forteller de to.

Kommunen har blant annet satt i gang trafikktellinger og fartsmålinger i området, for å få kartlagt omfanget av trafikken.

Målt til 111 km/t

Disse målingene har avdekket urovekkende mye trafikk, men også skremmende fart.

– Disse har vist at i en periode på syv dager passerte hele 19.000 kjøretøy. Men enda mer sjokkerende er det at en bilist ble målt i en hastighet på hele 111 km/t, kl. 14.00 på ettermiddagen. Da er det ikke rart folk her oppe er redd for å slippe ungene ut på veien, sier Beate Singdahlsen.

Ikke negativ til turister

De to understreker at de slett ikke er negative til turister.

– Det er viktig å få med at vi slett ikke ønsker å legge hindringer i veien for turismen til byen. Men vi må finne en annen måte å frakte alle disse ut til Fjellstua på. Boligområdene her oppe tåler rett og slett ikke all denne trafikken, og det gjør heller ikke det fantastiske byfjellet vårt, avslutter de to.

Veiene opp til Aksla får enkelte dager virkelig kjørt seg. Foto: Ole Bjørn Harang
Foto: Ole Bjørn Harang