– Det er helt fabelaktig at Ålesund har slik lokal patriotkapital! Gunnar Haagensen viser gang på gang at han ønsker å bidra til utviklinga av byen, og det gjør han også med planene om heis til Aksla – et av Norges mest besøkte utsiktspunkt. Attpåtil inneholder planene noen fantastiske ideer om bruken av Nørvøy-skolen, så selvsagt må vi strekke oss langt for å legge forholda til rette slik at han kan bygge heisa, sier Monica Molvær.

At Haagensen får kjøpe Nørvøy skole, tror hun vil være ganske uproblematisk. Selv om det kan ta noen år før Latinskole-elevene flyttes til Sørsida og voksenopplæringa kan flyttes til Latinskolen, regner hun med at det finnes andre egna lokaler for voksenopplæringa fram til den tid.

– Vi må uansett ha en god dialog med voksenopplæringa for å finne en god løsning som fungerer hvis dette blir gjennomført. Det kan gi et helt nytt liv til byparken og binde heismottaket sammen med lekeplassen, poengterer hun.

En «quick-fix»

Den delen av planene som det vil blie mest mest diskusjon om, tror hun, er å stenge Fjelltunvegen ved Aksla stadion.

– «Quick-fixen» der tror jeg er å nedklassifisere veien igjen, slik at bussene ikke lenger kan kjøre der. Veien ble jo oppklassifisert for få år siden, uten at det hadde blitt gjort så veldig mye for å forbedre den, og det må det kunne gjøres om på, sier Molvær.

Etterlyser reiselivsplan

I tilknytning til problemet med turisttrafikken på Aksla, etterlyser Høyres ordførerkandidat en reiselivsplan for Ålesund kommune:

– Høyre etterlyste en reiselivsplan allerede for seks år siden, altså før vi fikk Nordøyvegen, som har gjort dette enda viktigere. Vi har etterlyst det flere ganger siden også, men fortsatt er kommunen helt uten en plan for hvordan vi skal håndtere de utfordringene som vi faktisk har i reiselivet, sier hun.

I vår foreslo et regjeringsutvalg å innføre en nasjonal turistskatt, som blant anna skal gå til å finansiere løsninger på de problemene som turismen medfører i en del kommuner. Ifølge Monica Molvær innebærer forslaget at bare kommuner som har vedtatt en bærekraftig reiselivsstrategi vil være kvalifisert til å få penger fra denne potten.

– Dersom vi ikke Ålesund kommune får utarbeidea en reiselivsplan som fyller dette kravet, vil vi miste muligheten til å få midler fra turistskatten. Dette vil Høyre sørge for at vi får på plass snarest. Og faktisk er det slik at Innovasjon Norge finansierer 70 prosent av kostnadene ved å utarbeide en slik plan!

Monica Molvær og Høyre har i mange år etterlyst en reiselivsplan for Ålesund kommune. Den lover hun å få raskt på plass om Høyre får makta i Ålesund etter lokalvalget i høst. Foto: Kenneth Kamp

Entusiastisk støtte fra Rauma

Da Nytt i Uka / Aesby.no snakka med Monica Molvær på onsdag, hadde hun besøk av Raumas ordførerkandidat for Høyre, Gaute Grøtta Grav. Han gav entusiastisk støtte til bygginga av heis i Aksla:

– Gondolen i Åndalsnes, som har vært i drift i to år nå, har blitt utrolig viktig både for Åndalsnes og for hele Rauma. Restauranten på fjellet, som noen frykta skulle utkonkurrere restaurantene i sentrum av Åndalsnes, har snarere ført til økt omsetning for alle. Restaurant- og utelivet i Åndalsnes går bare bedre og bedre. Selv om det er snakk om heis og ikke gondol på Aksla, er jeg sikker på at det å gjøre det lettere for å komme seg ut og opp på fjellet, er positivt. Dette er et prosjekt jeg har kjempetrua på, sier Gaute Grøtta Grav.