Etter at Momentium kjøpte bygget har det hengt i luften om hva nå?

Blir bygget revet eller blir det fortsatt stående som et historisk byggverk som i byen blir oppfattet som et av de viktigste signalbygg i Aalesund, tegnet av arkitekt Erik Fastvold, og stod ferdig i 1961.

Lars og Ante har ikke bare greie på musikk, de har estetisk sans og de klarer å se den kunstneriske helhet om arkitektur, kunst og musikk. I tillegg til Terminalen og Løvenvold Theater hiver de seg uredd nå ut på «det ikoniske bygget Ruta.» Slike gutter det vil gamle Aalesund ha!

Rutebilstasjonene. Foto: Einar Welle
Foto: Einar Welle

Når ble så Freia-klokka satt opp?

Det har vært det store spørsmålet i helga. Noen mente at det var når bygget stod ferdig i 1961, andre i midten av 60-åra og noen hevdet også at det var først i 70-åra.

Med dette som utgangspunkt begynte skribenten et dypdykk om temaet. Først fikk en innspill fra et medlem av «Byen vår» Sigurd Dypvik som viste til at det hadde stått et annet reklameskilt på bygget før Freia-skiltet, og det stemte. Vi siterer uendret et annet Innspill:

«Hei. Ser i NiU at du er på gang med en sak om Freia klokka. Jeg kan hjelpe deg litt på veien og opplyse at klokka som står der no ble skiftet ut med en som da sto der på 70 tallet (husker ikke nøyaktig) av meg som el. installatør. Kaspar Naalsund kraner den da på plass.

Jeg hadde servicen på klokka inntil det ble påvist jordfeil på lyset/urverket og Freia var da ikke interessert i å utbedre feilen. Siden har den stått slik.

Til orientering.

Webjørn Svendsen, pensjonert El. installatør»

Da er vi kommet et godt stykke videre med svar om at klokka ble satt opp på 70-tallet, kanskje også på 75-tallet. Det mente Rolf-Kasper Naalsund og understreker at de først godt inn på 70-tallet hadde kraner på lastebilene sine som kunne løfte til taket på Rutebilstasjonen.

Foto: Einar Welle
HEr ser du Radionette-skiltet på toppen av ruta. Foto: Arkivfoto

Radionette

Men før Freia-skiltet kom opp stod der et stort skilt som gikk langs heile gesimsen med bokstaver som sikkert var opp mot ca. 1,5 meter høyt og det var:

Radionette, der O-en var ei jordklode. Den som hadde agentur for dette merket var Ottar Kibsgaard-Petersen. På midten av 60-tallet kom TV-sendingene og det var ikke bare TV-en. Nei, nå skulle det være kabinetter med TV, radio, platespiller og båndopptaker. Et møbel som nesten dekket en heil vegg i stua til den moderne etterkrigsfamilie.

Dette Radionette-skiltet finner vi i boka Hjemsted og By, Bind 2 1968 -1998 av Harald Grytten side 218. Der ser vi på bildet fra 1971 at arbeidet med vekkskytinga av søndre del av Rønneberghaugen er kommet godt i gang. Vi ser da at Radionette-skiltet fortsatt er på plass på Rutebilstasjonen. Så vi nærmer oss sikkert mot 1975 at Freia-skiltet kom på plass.

Vi må nok fordype oss i bygningsarkivet ved byggemeldingen for å få eksakt år for når skiltet kom på plass.

Alternativ: Er der noen gode ålesundere som kan bekrefte eller formidle sin husk om denne Freia-klokka?

Einar Welle, Aalesund sentrum.

Ekstra små bilder

Ottar Kibsgaard-Petersen er bestefar til sivilarkitekt Ola Kibsgaard- Petersen og han bekrefter at bestefaren var forhandler av RADIONETTE. Derfor har han også denne lysreklamen i sitt hjem.

Blaupunkt-klokka har han også fordi den var på veggen i huset han kjøpte i 1999 av Gustav Skårbrevik som drev radioforretning i Kirkegata. Neonringen rundt denne klokka har virket og lyst siden den gang

Radionette TV
Blaupunkt-klokka