Mye tyder på at man allerede kan trekke i alle fall én tydelig konklusjon fra det noe omdiskuterte byromsprosjektet: Det trengs flere sitteplasser i byen!

At matvogn-festivalen åpna i Kongens gate, med sin nesten totale mangel på frie sitteplasser, bidro nok til at de kunstneriske treverk-sitteplassene på Sankten ble ekstra attraktive.