KIN Awards er en prisutdeling som arrangeres av organisasjonen «KIN - Kvinner i Næringslivet». Prisutdelingen skal hedre kvinner i næringslivet i Ålesund og omegn med gjeve priser for året 2023.

Alle prisene uten om «Årets forbilde» blir bestemt av en jury.

Årets grunder

Årets gründer en er kvinne som har startet bedrift i regionen og somenten hat opplevd en ektrem vekst det siste året eller på kort tid har gjort seg bemerket innefor sitt område.

De nominerte er Anja Solevågseide – Pir, Guro Synes og Agnete Rønning Mauseidvåg – Losen Studio AS og Cathrin Andersen Ødegård og Sofie Helland – Piwot AS.

Her er juryens begrunnelse:

Anja Solevågseide - Pir Foto: privat

Anja Solevågseide – Pir

Begrunnelse: Anja er en kjent skikkelse i regionen, og en av grunderne bak Pir, et coworking space og et lokalt investormiljø. Som Anja selv har uttalt brenner hun for grundere, og dette er gjennomsyret i alt hun gjør. Hennes innsats har bidratt til en møteplass og et hjem for grundere, som skaper forretning på tvers av folk og bransjer. Anja er også en viktig støttespiller og mentor for andre grundere, og deler ivrig av sin kunnskap og erfaring. Hun er en av få kvinner i Norge som investerer i oppstartsbedrifter gjennom Pir Invest, og er dermed en direkte bidragsyter til at andre får realisert sine forretningsideer. Anja er rett og slett grunder med stor G. Juryen lar seg begeistre av den store verdien Anjas virke tilfører regionen.

Guro Synes og Agnete Rønning Mauseidvåg – Losen Studio AS Foto: Kristin Støylen

Guro Synes og Agnete Rønning Mauseidvåg – Losen Studio AS

Begrunnelse: Med 2 kvinnelige gründere og 1 ansatt, så har Losen levert positive resultater fra første driftsår i 2020. Juryen legger merke til at de har gått motstrøms i 2023. Da store deler av Sunnmøre var inne i en krevende lavkonjunktur økte Losen både omsetning og driftsresultat med nærmere 20%. Det er imponerende!

Losen har fått et sterkt fotfeste i regionen innen strategisk merkevarebygging og visuell identitet, og de har imponerende mange store merkevarer på kundelisten som blant annet Vard, Wattn, Ekornes, Sparebanken Møre og Salmon Evolution. Juryen gleder seg til å se mer fra denne gründerduoen i årene som kommer.

Cathrin Andersen Ødegård og Sofie Helland- Piwot AS Foto: Kristin Støylen

Cathrin Andersen Ødegård og Sofie Helland- Piwot AS

Begrunnelse: Cathrine og Sofie kommer fra software-bransjen, og har solid erfaring med å byge selskap og gjennomføre endringsprosesser. Da de startet sitt eget selskap i 2020 var man aldri i tvil om at de kom til å skapeet bra konsept. Det er likevel imponerende å ta steget fra trygge lederjobber til å starte gründerlivet.

Det er inspirerende å se hvordan de bygger virkeomheten videre, og nå har startet utvikling av en egen strategisoftware, Stratry, i tillegg til konsulentselskapet som de startet i 2020.De har solide kunder som Optimar, NTNU, Sparebanken Møre og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Juryen er særdeles begeistrert over at dette er to kvinnelige gründere i teknologibransjen, som er en bransjehvor kvinner er sterkt underrepresentert. Juryen gleder seg til å se den videre utviklingen til gründerraketten.

Årets unge inspirasjon

Årets unge inspirasjon er en kvinne under 30 år som har vist oss at alder er ingen hindring og at det er mulig å oppnå suksess og nå sine mål også tidlig i karrieren.

De nominerte er Elise Fiske, Inger-Johanne Alnes og Mari Larsen Sæther.

Her er juryens begrunnelse:

Elise Fiske

Elise Fiske

Begrunnelse: Elise Fiske er 28 år, og er utdannet sykepleier med tidligere erfaring fra ulike stillinger i helsevesenet. Gjennom sitt store samfunnsengasjement gikk hun fra arbeid på legevakten, til mammapermisjon, og deretter inn i maritim lederstilling. Hun utgjør i dag en nøkkelrolle i den maritime næringen som daglig leder av Maritimt Forum Nordvest, hvor hun har et brennende engasjement og har oppnådd gode resultater og endringer på kort tid. Elise sin reise er til stor inspirasjon, både gjennom det hun har oppnådd tross sin unge alder, og ved å være et bevis på at det er mulig å ta en helomvending i karrierevalg.

Inger-Johanne Alnes

Inger-Johanne Alnes

Begrunnelse: Inger-Johanne er 27 år, utdannet byggingeniør ved NTNU i Ålesund, og jobber som annleggsleder i Consto. Hun er aktiv på sosiale medier gjennom instagramkontoen “bygg.inger”, hvor hun viser frem sin arbeidshverdag på byggeplassen. Inger-Johanne har allerede arbeidet med flere viktige byggeprosjekter, blant annet Sunde-bygget i Ålesund. Hun fremstår som en stor inspirasjon for unge kvinner til å velge utradisjonelt, og arbeider aktivt for å bryte ned barrierene som forhindrer at kvinner går inn i byggebransjen.

Mari Larsen Sæther

Mari Larsen Sæther

Begrunnelse: Mari er 27 år, og er utdannet siviløkonom ved NHH. Hun har et brennende engasjement for bærekraft, noe hun aktivt har synliggjort. Som 16-åring startet hun egen bedrift for å forhindre spredning av plastavfall i naturen. Hun har som grunder og forretningsutvikler vært med på vekstreisen til avfallsteknologiselskapet Carrot fra startup til verdsettelse på 160 millioner kroner i 2022. Hun ble av Dagens Næringsliv kåret som 30 under 30 ledestjerner, og ble i 2023 hedret på den eksklusive Ferd’s liste. I dag arbeider hun som Recycling Lead i TOMRA Textiles. Mari er et godt ansikt utad for regionen vår og et bærekraftig næringsliv.

Årets talent

Årets talent er en kvinne som har vist et stort potensiale for å lykkes. Alder er ingen hindring for å oppdage skjulte talenter og dette kan både være noen som i voksen alder oppdager nye sider ved seg selv på en ny arena eller noen som har imponert oss og utmerket seg tross sin unge alder.

De nominerte er Elisabeth Ådland Breivik, Maria Rørvik Remøy og Josefine Rødal Tomren.

Her er juryens begrunnelse:

Josefine Rødal Tomren

Josefine Rødal Tomren

Begrunnelse: Josefine har bachelor innen Kreativ Markedskommunikasjon fra Høyskolen Kristiania, og har spesialisert seg innen virtuelle samfunn, kjønn og entreprenørskap ved UC Berkeley i California. Hun har siden 2019 vært ansvarlig for markedskommunikasjon og markedsføring av Kaape, hvor hun er medgrunder og omtales som en “kreativ potet”. I Kaape bidrar hun til å utfordre dagens klesindustri, med blant annet restestoff fra møbelindustrien og en bærekraftig produksjon. Josefine har også startet selskapet IEMA, hvor hun leverer kommunikasjonsstrategier for bedrifter. Hun brenner for næringslivet på nordvestlandet, og har et talent som bidrar til at flere oppdager de verdier som skapes i regionen.

Maria Rørvik Remøy

Maria Rørvik Remøy

Begrunnelse: Maria er grafisk designer og startet sin reise mot eget AS i 2020. Etter å ha spart seg opp tre månedslønner, satset hun alt og startet designbyrået Visuella med base i Langevåg i 2023. I løpet av kort tid kan hun vise til en bred og innholdsrik portefølje, både regionalt og nasjonalt. Maria har vist seg som en driftig forretningskvinne, og har et stort talent innen foto, markedsføring, digitale design mv. Maria brenner for faget sitt, hvor hun fremstår med god service og faglig dyktighet.

Elisabeth Ådland Breivik

Elisabeth Ådland Breivik

Begrunnelse: Elisabeth startet selskapet Pengebalanse i 2023, hvor hun arbeider for å øke kunnskapen rundt personlig økonomi og gjeldsproblematikk gjennom foredrag og en-til-en samtaler på arbeidsplasser. Hun har allerede utmerket seg som finalist i Sparebanken Møres kompetansereise og grunderkonkurranse Næringsteft. I konkurransen vektlegges ide, forretningspotensiale og hvorvidt virksomheten kan utgjøre en viktig forskjell. Elisabeth er en grunderspire med et stort engasjement og dyktighet innenfor et viktig tema.

Årets ildsjel

Årets ildsjel er en kvinne som virkelig brenner for sitt fagfelt. Hun legger ned betydelig innsats for sin sak, og hennes engasjement og lidenskap går foran som et godt eksempel for andre som vil gjøre en forskjell.

Og de nominerte er Cecilie Myrstad, Torill Standal Eliassen og Kimy Fagermo.

Her er juryens begrunnelse:

Cecilie Myrstad Foto: MA ORTIZ

Cecilie Myrstad

Begrunnelse: I 2023 opprettet Sparebanken Møre en ny avdeling for bærekraft, hvor Cecilie gikk inn som leder. Hun har vært en sentral person i Sparebanken Møre sin bærekraftssatsing, både når det kommer til bankens eget bærekraftsarbeid og ved utvikling av produkter og tjenester til bankens kunder. Cecilie brenner for bærekraft, og i 2023 ble Sparebanken Møre kåret til mest bærekraftige merkevare innenfor bank av EPSI kundeundersøkelse. Cecilie sitt engasjement og kommunikasjon har mye av æren for dette. Hun engasjerer seg innenfor flere plattformer, og er ofte å se på scenen hvor hun deler av den kunnskapen hun har tilegnet seg innenfor feltet. En funfact som synliggjør Cecilies engasjement, er at hun tar med egen kopp når hun kjøper kaffe for å kutte bruken i antall engangskopper.

Torill Standal Eliassen Foto: Kristin Støylen

Torill Standal Eliassen

Begrunnelse: Torill er leder av det største teknologimiljøet på Vestlandet gjennom sitt arbeid som administrerende direktør i Twoday. Hun ble nylig anerkjent som en av Norges 50 fremste tech-kvinner. Kåringen har som formål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse, noe Torill er en aktiv og synlig pådriver for. Hennes kompetanse og engasjement synliggjøres på flere arenaer utover hennes arbeid. Torill er blant annet en av grunnleggerne av NeXTdigital, et non-profit kompetansenettverk på Sunnmøre, hun er mentor i talentutviklingsprogrammet Talent Sunnmøre og grunderprogrammet Næringsteft. I sitt verv som styremedlem i GoforIT, er hun en sentral aktør i å utvikle kompetanse, politikk og forskning på feltet teknologi og bærekraft. Torill fremstår med et høyt energinivå og unikt engasjement, og er en viktig rollemodell som baner vei for at andre kvinner skal velge teknologi.

Kimy Fagermo Foto: AaFK Fortuna

Kimy Fagermo

Begrunnelse: Kimy gikk i 2022 gikk hun inn som markeds- og arrangementsansvarlig i AaFK Fortuna. Hun har et stort engasjement for kvinners muligheter på fotballbanen, og er opptatt av at det skal være attraktivt og lønnsomt for kvinner å satse på fotball i Ålesund. Kimy har gjennom sitt bidrag i AaFK Fortuna oppnådd gode resultater på kort tid, hvor AaFK Fortuna har blitt en langt mer interessant aktør for næringslivet. Siden 2022 har spillerstallen gått fra under 30 prosent med proffkontrakt, til 100 prosent. Siden 2014 har hun vært engasjert i næringsnettverket B2B Arena. Utover sitt arbeid oppfattes Kimy som en raus og inkluderende person, som heier på mangfold og respekt for hverandres annerledeshet.