Fase 3 er den siste fasen i prosjektet, og vil foregå fra midten av april til senhøsten 2024. Byggeperioden blir delt opp for å kunne holde deler av området åpent for trafikk.

-Vi vil jobbe for å holde mest mulig åpent for trafikk rundt Harald Torsviks plass, seier Erlend Aune, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Åpner Korsegata og Posthuskrysset

Arbeidet med kollektivknutepunktet har vært delt inn i tre faser for å unngå byggearbeid i alle områda samtidig. Korsegata var først ut, deretter Posthuskrysset. Dette arbeidet er i rute, og området blir opna for trafikk i midten av april.

Anleggsområdet flytter som planlagt lenger innover Keiser Wilhelms gate, og til deler av Kipervikgata. Nelvikstredet blir stengt i maksimalt tre uker, og her vil entreprenør komme med nærmere informasjon i god tid.

- Vi har dialog med de næringsdrivende om løsninger for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg i byggeperioden, seier Aune.

Fra midten av april vil tilkomst til garasjeanlegget i Keiser Wilhelmsgate være fra Posthuskrysset.

Ei gate for folkeliv

I følge planene blir ett kvartal av Keiser Wilhelms gate, kollektivgate. Korsegata blir open for biltrafikk med busslommer på hver side. Området er godt tilrettelagt for myke trafikanter med breie, støypte fortau, brostein, nye trær og romslige venteskur.

Slik kjører bussen i byggeperioden

Avganger på linje 100/101 får startholdeplass ved Ålesund rutebilstasjon i byggeperioden.