Alle har en mening om det som skal skje, for det må du ha om du skal være en skikkelig ålesunder. Og de som mener sterkest er gjerne de som er imot. For det er jo en grunn til at ting er som de er. Slik har det alltid vært - i alle fall veldig lenge, og slik må det derfor fortsette å være om ikke byens sjel, identitet og funksjonalitet skal bli filleristet. Og den største synden av dem alle er å fjerne en parkeringsplass. Et sted å sette fra seg bilen, som alltid har vært der, i alle fall helt siden biltrafikken kom til Ålesund en gang på første halvdel av forrige århundre. Og å plante trær i stedet?

Lekkert løst inn mot Joachim Rønnebergs plass. Men hva med å også brushe litt på den gamle muren inn mot plassen? Foto: Kåre Stig Nøstdal

Å kaste stein i glasshus

La det være sagt før dette bærer helt galt av sted: Jeg fritar ikke meg selv fra å ha noen av disse holdningene. Jeg deler i aller høyeste grad mange av de næringsdrivendes bekymringer for hvordan det skal gå med dem gjennom en lang anleggsperiode og når sentralt beliggende parkeringsplasser forsvinner. Og jeg forstår fortsatt ikke hvorfor vi på død og liv må ha hele ni meter brede fortau på hver side i Keiser Wilhelms gate. For å nevne noe.

Men

I løpet av det siste tre kvart året har vi kunnet følge med på hvordan Korsegata har blitt forvandlet fra ei nitrist bilgate med en mastodont av en mur som kløyvde området i to, til et kvartal med flotte urbane kvaliteter. Til og med husene i området kommer mer til sin rett med det nye gateløpet. Og i løpet av april vil arbeidet med Posthuskrysset være ferdigstilt, toppdekket vil komme på, og vi vil igjen kunne ta området i bruk. Da er jeg helt sikker på at de aller fleste av oss vil mene at dette både ble lekkert og at det går an å bruke for både myke - og litt hardere trafikanter.

I løpet av april skal også Posthuskrysset være ferdig. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Nok en nitrist gatestubb blir ny

For noen uker siden startet også arbeidet med å jobbe seg innover i en del av Keiser Wilhelms gate som umulig kan ligge på noens skryteliste over vakre steder i Ålesund. La oss være ærlige: der har rett og slett vært nitrist.

Nå blir det også her pussa opp mellom husa og i tillegg er byromsprosjektet i gang med å planlegge opprusting av både Harald Torsviks plass og Korsatunnelen. Jeg er helt overbevist om at det også her kommer til å bli mye triveligere å være når jobben er gjort. Og all erfaring tilsier at når det blir trivelig å være et sted, da kommer det også flere mennesker. Så får vi bare krysse fingrene for at de som driver butikk i område «står han av» gjennom anleggsperioden, for jeg tror gevinsten i andre enden kan bli stor. Og om dette området også vil fungere som kollektivknutepunkt? Tja, det gjenstår å se.

Nå jobber man seg innover Keiser Wilhelms gate. Foto: Kåre Stig Nøstdal