-Ei sterkt trafikkert strekning skal nå få en betydelig oppgradering. Det blir ny rundkjøring og bedre tilrettelagt for gående, syklende og for kollektivtrafikken, sa prosjektsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Torbjørn Vatnehol.

Godt oppmøte

Rundt 170 møtte opp til informasjonsmøte på Blindheim klubbhus, der prosjektet ble presentert. I tillegg til å se ferdige planer fikk de fremmøtte en gjennomgang av hvordan byggeperioden vil foregå, omkjøringsveier og ulike byggefaser, heter det videre fra Bypakke Ålesund.

Det er Bertelsen og Garpestad er entreprenør på veiprosjektet. Foto: Else Britt Ervik

Vil ta hensyn til naboer og trafikanter

Entreprenøren, Bertelsen og Garpestad. fortalte hvordan de så for seg å jobbe, og hvordan de vil ta hensyn til naboer og trafikanter i byggeperioden. Det ble også anledning til å stille spørsmål, og det ble gitt informasjon om hvor man kunne holde seg oppdatert på informasjon.

– Vi kommer til å informere underveis i bypakken sine kanaler, i tillegg til å ha dialog med de nærmeste naboene, sa Vatnehol.

Ferdig våren 2026

Anleggsarbeidet starter like etter påske og prosjektet skal stå ferdig våren 2026. Arbeidet skal gjennomføres i flere faser for å ta hensyn til trafikanter, eiendommer og næring som grenser til prosjektet. Det blir foreløpige løsninger for trafikkomlegging i de ulike fasene.

Møre og Romsdal fylkeskommune er byggherre for prosjektet, som er en del av Bypakke Ålesund. Bertelsen og Garpestad er entreprenøren som skal utføre arbeidet på stedet.