Styret i Helse Møre og Romsdal vil gjøre en vurdering knyttet til innføring eller utsetting av Helseplattformen, og vil komme med en anbefaling til Helse Midt-Norge. Det er Helse Midt-Norge som tar den endelige beslutningen på sitt styremøte 13. desember.

– Vi vurderer at det er for stor risiko knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift til å gå på nå. Min tilråding til styret blir derfor å utsette innføringa i april. På denne måten kan ressursene i Helseplattformen settes inn til å optimalisere og forbedre brukervennligheten i løsningen frem mot sommeren, sier administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal.

– Helseplattformen vil være et viktig samhandlingsverktøy mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Den skal legge til rette for bedre samhandling til det beste for pasientene i Møre og Romsdal, legger han til.

Fra markeringen mot Helseplattformen 13. november Foto: Dag Erik Godø