Bakgrunnen for markeringen er en stor bekymring blant helsepersonell etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs Hospital for ett år siden, og ble startet som et initiativ fra en lege ved sykehuset i Trondheim som ville arrangere en fakkelmarkering på ettårsdagen. Initiativet spredde seg og det ble gjennomført markeringer flere steder i landet, blant anna ved Ålesund sykehus, hvor mellom 150 og 200 helsepersonell samlet seg, mandag.

– Vi er veldig fornøyde med markeringen. Vi følte at vi fikk rettet fokus mot våre bekymringer og håper at dette er en av flere markeringer som er med på å utsette innføringen av Helseplattformen, sier Dag Erik Godø.

Helsepersonell er svært bekymret over pasientsikkerheten og helseøkonomien ved innføringen av Helseplattformen. Foto: Dag Erik Godø

Negative konsekvenser

Helsepersonell rundt om er samstemte om at innføringen av Helseplattformen som journalsystem ved sykehus og kommuner i Midt-Norge er en trussel mot pasientsikkerheten og helseøkonomien. De mener også at systemet er beheftet med så mange feil at kvaliteten og funksjonaliteten er langt under hva som kan forventes, noe som har ført til stor bekymring og en kritisk situasjon ved St. Olavs Hospital. Godø tror at dersom Helseplattformen innføres i Helse Møre og Romsdal i april neste år, vil det få negative konsekvenser for helsesektoren.

– Det kan føre til at det blir vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. Jeg tror også at det kan ende med at flere slutter. I tillegg kommer helsepersonell til å slite med å gjøre en god nok jobb for pasientene slik Helseplattformen er nå, sier han.

Foto: Dag Erik Godø

Vil utsette Helseplattformen

På bakgrunn av dette, mener både Dag Erik Godø og annet helsepersonell, at det eneste riktige tiltaket er å utsette innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, hvert fall inntil helsepersonellet på St. Olavs opplever systemet som forsvarlig.

– Slik det er nå er vi veldig bekymret. Det understrekes av en nylig gjennomført undersøkelse ved St. Olavs, der 9 av 10 leger svarer at de er bekymret for pasientsikkerheten. For at vi skal endre vårt synspunkt på Helseplattformen, må vi se at våre kollegaer ved St. Olavs er fornøyde og opplever at systemet fungerer. Men det er ingen signal om bedring, poengterer Dag Erik Godø.