Arbeidet med å sprenge mindre salver i området ved tunnelåpninga starter neste veke. Den første salven er planlagt tirsdag 19. mars kl. 10.00 og har et volum på 23 m³. Etter hvert starte de med sprenginga av selve tunnelen.

Foto: NCC

Sprengningsarbeidet

Sprengningsarbeidet vil i hovedsak være mellom kl. 07.00 og 20.00, men unntaksvis vil støyende arbeider kunne forekomme fram til kl. 23.00.

Det er viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprenging. Det er ingen tilgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Foto: Statens vegvesen

Statens Vegvesen har inngått kontrakt med entreprenør NCC om bygging av E136 Breivika – Lerstad. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og består av tunnel på 2,6 km og et 3-plans kryss på Lerstad med tre bruer og to kulverter.

Tunnelen mellom Breivika og Lerstad vil ha to tunnelløp og vil bidra til redusert miljøbelastning for lokalmiljøet. Dette vil også øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i området.

SMS-varsling

Dersom du ønsker å bli varsla på SMS i forkant av hver sprenging kan du melde deg på SMS-varslinga. De har delt opp varslinga i to områder, og du kan dermed velge om du vil ha SMS ved sprenging i Breivika eller på Lerstad. Dei som bor omtrent midt på tunnelen kan ha nytte av varsling for begge områda.

SMS-varsel blir sendt ut ca. 30 minutt før sprenging. På Lerstad og i Breivika blir det i tillegg varsla med sirene i forkant av sprenging utenfor tunnelen.