Hovedentreprenøren NCC Norge planlegger å starte sprengningsarbeidene fra Breivika i mars og fra Lerstad i april. Sprengningsarbeidet vil ta ca. 1,5 år. Hele strekningen skal være klar til åpning i 2027.

Lerstadtunnelen fra Lerstad. Foto: Statens vegvesen

Informasjonsmøte for naboer

1. februar ble det arrangert et informasjonsmøte for berørte naboer. Der fikk naboene blant annet vite at de må forvente at det blir støy fra tunneldriften fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Statens vegvesen har satt strengere støykrav for Lerstadtunnelen enn det som er pålagt. Det betyr at det ikke skal foregå støyende arbeid mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Sprengningene i tunnelen vil merkes godt, selv om vibrasjonene ligger under grenseverdiene, heter det videre.

Det var godt oppmøte på informasjonsmøtet. Foto: Bypakke Ålesund

SMS-varsling, nabomøter og kontaktinformasjon

  • SMS-varsling for sprenging: Det blir etablert en egen SMS-varsling som varsler i forkant av all sprenging. Mer informasjon om dette kommer.

  • Nabomøter: Statens vegvesen vil invitere til egne nabomøter før sprengingen starter i de ulike områdene. Invitasjon vil bli sendt på SMS til de det gjelder.

  • Mistenker du skade forårsaket av sprenging? Det vil bli opprettet en egen varslingstjeneste før sprengingen starter som vil være lett tilgjengelig for naboene. Ved skade eller mistanke om skade er det viktig å notere dato/klokkeslett, og så varsle Statens vegvesen om hendelsen.