I mai i fjor starta Ålesund bibliotek en debattserie om «Kjønn, identitet og barn.» Planen var å følge opp med flere debatter i fjor sommer og høst, men dette ble utsatt. Nå er det klart for den tredje debatten i serien.

Det hele kom i gang etter en henvendelse fra to innbyggere som er engasjert i temaet, psykologspesialist Marit Bruset og historiker Aud Farstad. De ville egentlig holde et arrangement om kjønnsinkongruens hos barn og unge, men daværende biblioteksjef Nesteren Hasani ville heller få til en bredere presentasjon og debatt om temaet «Kjønn, identitet og barn».

To hovedperspektiv – to arrangement

Tirsdag 27. februar kommer tre framtredende fagpersoner som fra ulike innfallsvinkler argumenterer for den biologiske forståelsen av at vi har to – og bare to – uforanderlige kjønn: hunkjønn og hankjønn. Til neste arrangement vil det så inviteres fagpersoner som forstår kjønn som en opplevd, indre prosess, opplyser Hege Steinsland, som er virksomhetsleder for innbyggertorg og bibliotek.

– Arrangementene er en del av et konsept vi har kalt «Hvordan snakker vi om ...?», der vi prøver å få til et respektfullt samtaleklima om vanskelige tema. Da vi hadde de to første arrangementene om dette temaet i mai, oppdaga vi at det ble for lite tid når vi skulle prøve å presentere alle perspektiva på en gang. Derfor prøver vi nå å gjøre det slik at vi først har ett arrangement der vi presenterer det biologiske eller objektive synet og deretter ett der vi presenterer det mer psykologiske eller subjektive synet på kjønn. Da håper vi at vi kan komme mer i dybden på de to ulike perspektiva, sier Steinsland.

F.v.: Kamilla Isaksen, Glenn-Peter Sætre og Anne Kalvig. Foto: pressefoto

Fagpersoner om biologiens to kjønn

Dette er de tre fagpersonene som kommer til Ålesund bibliotek 27. februar:

* Biolog Glenn-Peter Sætre gav i fjor ut boka «To kjønn». Der skildrer han blant anna skildrer de store konsekvensene som utvikling av kjønna formering fikk for livet på jorda, og om hvordan dette fremdeles preger alt som lever.

* Religionsviter og kvinnesakskvinne Anne Kalvig. Hun sa opp stillinga si som professor i religionsvitenskap ved Universitet i Stavanger i fjor, fordi hun følte seg mobba for sitt syn på kjønn og kjønnsidentitet. Samme år gav hun ut boka «Kjønnstru, kampen om røynda» på eget forlag, «Medvit». I boka skriver hun blant anna om hvilke konsekvenser hun mener det får – både for barn, kvinner og menn – dersom den objektive kjønnsforståelsen byttes ut med en subjektiv forståelse der kjønn er noe vi velger selv.

* Kamilla Isaksen, førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har sett på hvordan temaet kjønn og kjønnsidentitet behandles i lærebøker og i barne- og ungdomslitteratur.

Som i mai, vil fagpersonene først holde hver sin innledende presentasjon om temaet, og deretter blir det en panelsamtale mellom dem – med åpning for å svare på spørsmål fra publikum.

Stengte Fb-diskusjon

Ålesund biblotek har oppretta en egen Facebook-side om arrangementet. Der ble det raskt en intens diskusjon mellom personer som henholdsvis støtter eller tar avstand fra de tre inviterte debattantene og den forma biblioteket har valgt for debatten. Etter fem dager valgte biblioteket å lukke tråden for flere innlegg, noe som ble begrunna med at det ikke tilførte noe å la diskusjonen fortsette der.