Når Ålesund bibliotek inviterer en serie debatter og foredrag under overskrifta «Kjønn, identitet og barn», er målet å presentere ulike perspektiver og ikke minst å få en god og saklig debatt der man lytter til hverandre.

Utgangspunktet for det hele, opplyser biblioteksjef Nesteren Hasani, var en henvendelse fra to innbyggere som ønsket å holde et arrangement om kjønnsinkongruens hos barn og unge. (Kjønnsinkongruens vil si at man opplever å tilhøre et anna kjønn enn det kjønnet som kroppen man er født med, uttrykker.)

– Uavhengig møteplass og debattrom

– I formålsparagrafen til biblioteket går det fram at vi skal være en uavhengig møteplass og debattrom. Men det er også slik at biblioteksjefen har redaktøransvar for alle debatter på biblioteket. Jeg ønsket derfor å tilføre flere perspektiv, ikke nødvendigvis for eller imot, men perspektiv av ulik faglig karakter, og dermed ble denne serien til, forteller hun.

Foredrags- og debattrekka vil foregå på biblioteket på Moa, og oppstart blir nå tirsdag 23. mai. Da kommer de to som kontakta biblioteket, historiker Aud Farstad og psykologspesialist Marit Bruset, samt Asle Offerdahl, som er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Ulike perspektiv

Farstad vil, med et feministisk utgangspunkt, presentere sitt syn på konsekvensene av at det for sju år siden ble mulig å skifte juridisk kjønn. Bruset, som er kritisk til de faglige behandlingsretningslinjene for barn og unge med kjønnsinkongruens, vil snakke om «identitet» ut fra en utviklingspsykologisk forståelse av dette begrepet. Offerdahl, som i 15 år har drevet egen praksis der 90 prosent av pasientene har kjønnsinkongruens, skal snakke om hva han oppfatter er viktig for disse personene. Etter de tre innledningene, blir det debatt med de tre foredragsholderne.

Dagen etter, onsdag 24. mai, kommer lege, forfatter og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi for å snakke om kjønn og identitet hos barn – og ikke minst om hvorfor dette temaet har blitt så betent. Deretter kommer lederen for foreninga FRI i Møre og Romsdal, Regine Giskegjerde Urtegård, som skal fortelle litt om hvordan det er å leve som transperson i Norge i dag. Til slutt skal biblioteksjef Nesteren Hasani ha en sofaprat med en av sine ansatte, Liam-Sedrik, som kommer fra Harøya og har vært åpen transmann i sju år. De skal snakke om hvordan det er å være transperson på bygda.

Videre i denne foredrags- og debattserien er det planlagt ett arrangement i juni og et par til høsten.