Under styremøtet til Vestnorsk filmsenter 21. juni, ble det vedtatt av 15 prosjekt innen utvikling og produksjon skulle tildeles økonomiske midler. En kort animasjonsfilm, to dokumentarer og en kortfilm fikk produksjonsstøtte. Ytterligere en kort animasjonsfilm, fire dokumentarer, to dokumentarserier, to spillefilmer og to dramaserier ble tildelt utviklingsstøtte av Vestnorsk filmsenter. Totalt ble det tildelt 3 410 000 kroner fordelt utover de 15 prosjektene som fikk støttemidler.

Blant de som fikk tildelt midler var filmskaper Thomas Smoor Isaksen fra Ålesund. Han har produsert den korte animasjonsfilmen «Drømmen om Hawaii», og er i gang med et nytt kortfilmprosjekt med navn «Mammuten». Til sitt nyeste kortfilmprosjekt, fikk Smoor Isaksen tildelt 450 000 kroner fra Vestnorsk filmsenter under den tredje tildelingsrunden.

– Det er utrolig kjekt for produksjonsteamet å motta pengestøtte til «Mammuten». Tildelingen er essensiell for at vi skal klare å komme oss i produksjon i høst. Vi mangler fortsatt litt midler før vi når budsjettet, men er optimistisk på at dette vil ordne seg. Vi er takknemelig til Vestnorskfilmsenter og Møre og Romsdalsfylkeskommune som har tildelt penger til prosjektet, sier Thomas Smoor Isaksen.

Foto: Kristian Moe

På filmfestival i Bulgaria

Nylig var Thomas Smoor Isaksen og produsent Dag-Erik Hansen på filmfestivalen In the Palace i Bulgaria. Der var de til stede for visning av «Drømmen om Hawaii» og pitching av deres nyeste prosjekt «Mammuten».

– Vi hadde en lærerik tur, der vi var heldige å få vise filmen «Drømmen om Hawaii» i animasjonsprogrammet og pitche «Mammuten» i Filmerforge. Det ble dessverre ikke seier på verken festival eller pitch, men vi fikk mange gode tilbakemeldinger på prosjektet vårt, og knyttet gode internasjonale filmkontakter, forteller filmskaper Thomas Smoor Isaksen.