Nytt i Uka/Aesby.no får framlagt Bakkehusets historie av en nabo som kjenner godt til både huset og familien. Naboen forteller at huset var i Bakke-slektas eie helt fram til 2019.

– Søskenparet Jens og Johan, som alle i Ålesund kjenner, sammen med søstera Aslaug, eide huset i mange år. Deretter var det to av Johans barn, Torgeir og Jens Arne, som bor på Østlandet, som tok seg av det praktiske med huset, men til slutt ble det for vanskelig for dem, og de bestemte seg for å selge.

(Aslaug gifta seg for øvrig Wegner og ble mor til Rolf B. Wegner, den ikke ukjente tidligere politimester (i Bergen og Politidirektoratet). Han har skrevet et rikholdig hefte om Bakkehuset og de to første generasjonene som bodde i det.)

Knust vindu med innblåst sponplate Foto: Kenneth Kamp
Knust vindu både på veggen og på taket. Hullet på taket har blitt dekka med svart plast, som nå har revna. Foto: Kenneth Kamp

Ny eier i 2019

Den nye eieren av Bakkehuset ble Stian Ødegård, som bor i Malmefjorden i Hustadvika kommune, gjennom det nyoppretta eiendomsselskapet SS-eiendom. Det freda huset var allerede da i svært dårlig stand og hadde akutt behov for rehabilitering. Det er fint lite man kan gjøre med freda hus uten godkjenning fra fylkeskonservatoren, og å gjøre det godkjent og autentisk kan bli dyrt. Derfor finnes det ordninger for å få støtte fra Staten.

Kommunen og fylkeskommunen

I juni 2021 sendte Ålesund kommune et brev til huseieren, fylkeskonservatoren og fylkeskommunen der det ble uttrykt bekymring for tilstanden til det freda huset i Parkgata 5. Kommunen poengterte at alle reparasjoner på et freda bygg må skje i samarbeid med fylkeskommunen, og det minna om at dersom eieren ikke har råd til nødvendige utbedringer, kan departementet bevilge midler til vedlikehold.

Ni måneder seinere, i mars 2021, sendte fylkeskommunen svar tilbake. Det ble der informert om at det var oppretta kontakt og dialog med den nye eieren, og det på statsbudsjettet for 2020 hadde blitt satt av en million kroner til Bakkehuset. I tillegg var det gitt tilsagn om ytterligere to millioner på statsbudsjettet for 2021.

14 måneder seinere, i mai i år, sender så kommunen et nytt brev til fylkeskommunen der de ber om status for vedlikeholdsarbeidet på Parkgata 5. Dette brevet har fylkeskommunen enda ikke svart på.

Overhenget er forsterka med netting. Foto: Kenneth Kamp
En balkong i dårlig forfatning og nok et knust vindu. Foto: Kenneth Kamp
Ødelagt dør (oppe til høyre) som går ut til ingenting. Foto: Kenneth Kamp

Arbeidet stoppa opp

Ifølge naboen som vi har snakka med, ble det etter den første millionbevilgninga satt i gang noe arbeid på huset, men så vidt hun har forstått, var det bare et par vinduer som ble reparert, så stoppa det opp.

– For et års tid siden begynte eieren å legge laminat på gulvet i ett av romma i første etasje, uten å fikse tak og vegger først. Deretter la han firkanta, kvite Agnes-plater i himlingen. Men man bruker jo ikke laminat og Agnes-plater i et freda hus! Så satt han på en arbeidslampe, og den har stått der og lyst siden. Så for rundt et halvår siden satt han noen stender inn på et anna rom, tok ned noen kjøkkenskap, satte fra seg noen lecablokker – og tente nok en arbeidslampe. Begge lampene lyser døgnet rundt, forteller hen.

En titt på Bakkehuset viser at det blant anna er knuste vinduer på så godt som alle fasader, og også på taket. Det knuste takvinduet har vært forsøkt tetta med svart plast, men plasten har gått i stykker. Mange dør- og vinduskarmer ser råtne ut, og en del av murornamentene på fasaden er ødelagt. Et betongoverheng er forsterka med netting på undersida.

Arbeidslampa skal ha stått på i et halvt år uten at noe arbeid har blitt gjort. Foto: Kenneth Kamp
Knust vindu i døra til høyre. Foto: Kenneth Kamp

– Kunne vært en attraksjon

– Bakkehuset er egentlig en perle av et jugendstilhus, så det er fryktelig trist å se hvordan det forfaller, rett ved siden av det flotte kulturhuset vårt. Jeg er sikker på at om man setter det i stand igjen, så vil det bli en attraksjon for alle turistene som går forbi det på sin vei mot Fjellstua, sier naboen.

Huseieren svarer:

Bakkehuset har vært staselig en gang. Kan det bli det igjen? Foto: Kenneth Kamp