Stian Ødegård, som siden 2019 har vært eier av Bakkehuset gjennom firmaet SS-eiendom, forklarer hvorfor huset er i den tilstanden det er, til tross for at det er mulig å tilskudd til restaurering fra departementet:

– Problemet er at disse midlene bare betales ut etterskuddsvis, mot forskudd. Man må altså ha pengene og punge ut selv først. Nå har jeg nettopp bedt om et møte med fylkeskommunen og håper at vi kan få til en ordning der fylket legger ut på forskudd, sier Ødegård.

Videre forteller han at de midla han har fått til nå, har blitt brukt til å skifte alle vinduene i første etasje, og at han er i gang med vinduene i andre etasje.

Når det gjelder det åpne vinduet med den ødelagte, svarte plasten på taket, opplyser Ødegård at det er mer beskyttelse innafor vinduet. Ifølge ham er det altså ikke slik at det regner rett inn.

I grunnboka for eiendommen går det fram at det i sommer ble gjort vedtak om tvangssalg. Ødegård opplyser at dette skyldtes en misforståelse om betaling av de kommunale avgiftene, og at dette nå er retta opp i og at det har blitt sendt melding om at merknaden om tvangssalg skal slettes.

– Jeg hadde et langsiktig perspektiv da jeg kjøpte huset, og det skal bli bra til slutt, sier Stian Ødegård.

Nytt i Uka vil følge opp med kommentar fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune på Aesby.no og i neste papiravis.

Se her hvordan det står til med Bakkehuset, Parkgata 5: