Foto: Statens vegvesen

Forarbeidet på Lerstadtunnelen står ferdig. Nå har NCC Norge AS blitt valgt som entreprenør for den nye Lerstadtunnelen og de starter nå snart med å rigge seg til for arbeidet. Sprengningsarbeidene på Lerstadtunnelen vil starte senere i vinter. Nærmere dato vil komme.

Berørte naboer

Biltrafikken i området vil bli lite berørt, men naboene i området vil merke anleggsarbeidet godt. Det er ikke til å unngå at det vil bli mye støy og støv fra anleggsarbeidene og rystelser når de sprenger tunnelen.

Dette vil Bypakke Ålesund informere naboene om og inviterer de som bor i området til et informasjonsmøte om byggeperioden. Entreprenør NCC Norge kommer også til å delta i møtet.

Nå ønsker Bypakke Ålesund å ha en tett og god dialog med de som er tett på anleggsområdet. Har du spørsmål om prosjektet, byggeperioden og hva som skal skje i byggeområdet i tiden fremover? De svarer gjerne på dine spørsmål, heter det videre i saken.

I møtet blir det tatt opp temaer som:

  • Hva skal bygges?

  • Hvordan vil dette påvirke nabolaget?

  • Informasjon fra entreprenør NCC Norge AS

  • Informasjonsmuligheter videre i anleggsperioden

Bypakke Ålesund og entreprenør NCCV Norge AS starter med arbeidet på den nye Lerstadtunnelen senere i vinter. Foto: Statens vegvesen