Ei uke før påske oppdaga Nytt i Uka / Aesby.no at flere av de større gravstøttene på Nordre gravlund stod med kraftig helning. Da vi kjente på dem, viste de seg å være lette å rugge på, og de framstod som ganske så vaklevorne. Høyden på steinstøttene er anslagsvis mellom 1,5 og 1,8 meter, så det er snakk om ganske store krefter om de skulle velte.

Vi spurte kirkeverge Andrea Hunger om Ålesund kyrkjelege fellesråd, som har ansvaret for vedlikeholdet på gravstedene i kommune, er trygge på at gravstøttene er tilstrekkelig sikra og ikke står i fare for å ramle overende og skade noen. Vi fikk da straks til svar at de skulle følge opp. Noen timer seinere fikk vi ny melding om at noen fra fellesrådet hadde sett på gravstøttene, og at det var to av dem som måtte fjernes eller sikres. Det arbeidet skulle følges opp.

Videre ble vi informert om at de aktuelle gravstøttene ikke lenger tilhørte noen graver, men ble flytta dit de står i dag på 1980-tallet av det som den gang het parkvesenet.

Ingenting er gjort

Mandag denne uka, seks dager etter at vi informerte kirkevergen om de lause gravstøttene, tok vi oss en ny tur til Nordre gravlund. Det viste seg da at står akkurat som for ei uke siden, fremdeles like vaklevorne. Denne gangen kjente vi også på en del av gravstøttene som ikke framstod som skeive, og merka oss at det var flere av dem som var svært lette å rugge på – enten hele støtta eller den øverste delen av den.

– Gravstøtter som hører til en grav, er det de som fester grava som har ansvar for, sier kirkeverge Andrea Hunger. – Når det gjelder de gravene som ikke hører til noen grav, men har blitt satt til siden for å bli vurdert for bevaring eller destruering, så skal vi ta en ny runde og se om det er noe som må gjøres for å sikre dem.

Skeiv og laus gravstøtte (ikke på hovedbildet). (Foto fra 19. mars) Foto: Kenneth Kamp
Skeiv og laus gravstøtte (samme som lengst til venstre på hovedbildet). (Foto fra 19. mars) Foto: Kenneth Kamp