Det er en rekke gravstøtter på Nordre gravlund som framstår som lealause og vaklevorne når man rikker på dem, men ifølge kirkevergen er det bare en av dem som ikke har vært sikra med jernbolter. Denne er nå lagt ned på bakken.

– Man kan bevege på gravstøttene selv om de er bolta, men de er ikke farlige og vil ikke ramle overende, poengterer kirkeverge Andrea Hunger i Ålesund kyrkjelege fellesråd.

Hun opplyser også at dersom det er noen som har festa graven, der gravstøtten nå er lagt nå, så er det opp til fester om støtten nå skal fjernes eller reises opp igjen og sikres med bolter.

Alle gravstøttene skal være sikra med slike jernbolter. Støttene kan være noe bevegelige, men er altså sikra og skal ikke kunne ramle overende, ifølge kirkevergen. Foto: Ålesund kyrkjelege fellesråd