Dette er det samme selskapet som har levert flytebrygga med søppeloppsamling, som ligger i sjøen utenfor Hotel Brosundet.

Foto: Clean Sea Solutions

Dronen er koblet til telefonnettverket og har 20 timers operasjonstid. Planen er at den kan operere hele dagen og lade om natten. Drone samler inn søppel som flyter i overflaten, og leverer det til Brygga ved hotel Brosundet.

– Vi har vært på en tre ukers turne i hele Norge for å finne ut hvor effektivt denne er til å samle opp søppel i overflaten, forteller Øydis Herland.

Ekstra viktig test i Ålesund

Litt av hensikten i Ålesund var å teste hvordan dronen fungerer sammen med poden (brygga), og å gjøre eventuelle modifiseringer for å optimalisere samhandling mellom pod og drone, forklarer hun.

Dronen fungerer omtrent på samme måte som en selvkjørende gressklipper. Den går en forhåndsprogrammert rute, og ved hjelp av en lydar på toppen styrer den unna eventuelle større objekter som måtte komme i veien, som båter og svømmere.

– Noe av det vi testet i Ålesund, var blant annet hvordan vi kunne legge opp ruten for best mulig samhandling/dokking i brygga, sier hun.

Clean Sea Solutions er et Trondheimsbasert formålsdrevet oppstartsselskap, som har som målsetting å bidra til renere og sunnere hav gjennom å utvikle innovative teknologiske og autonome løsninger for å rydde opp marint plastavfall i vannkantområder, før det driver ut i havet og forårsaker større skade.