Historia til skolen som i 160 år har gått under tilnavnet «Latinskolen» i Ålesund regnes tilbake til 1864, da Aalesund Lærd- og Realskole starta opp i Kirkegata. Fem år seinere, i 1869, skifta den navn til Aalesund Gymnas.

Skolebygget gikk med i bybrannen i 1904, og tre år seinere kunne de første elevene ta i bruk det nye, storslagne jugendstilbygget i Øwregata. I 1923 ble skolen så utvida med bygget som ligger under skoleplassen, ned mot Kirkegata.

I 1935 ble navnet på skolen igjen endra, nå til «Ålesund høyere offentlige allmennskole». Det varte imidlertid ikke lenge før den igjen fikk det offisielle navnet «Ålesund gymnas» – samtidig som den fortsatte å bli kalt for «Latinskolen» på folkemunne».

I 1973 ble Ålesund gymnas flytta til Fagerlia, mens Ålesund handelsgymnas og Ålesund handelsskole flytta inn i latinskolebygget. Navnet på skolen ble fra nå av Ålesund videregående skole.

I 2006 ble Ålesund maritime skole på Volsdalsberga en del av Ålesund videregående skole, og fra da av bestod skolen av to lokaliteter. Samme år starta den første klassa på den nye idrettslinja i «Latinskolen». I 2021 ble så Ålesund og Fagerlia videregående skoler slått sammen, slik at Ålesund videregående skole i dag består av tre lokaliteter: Volsdalsberga, Fagerlia og «Latinskolen». Den eldste av dem går altså ut av soga til Ålesund videregående skole fra høsten av.

Opplysninger om historia til «Latinskolen» er henta fra hjemmesida til Ålesund videregående skole.

Usikkert om framtida for

Hva som skjer videre med «Latinskolen» etter at den tømmes for videregående elever til sommeren, er fortsatt usikkert. Fremdeles er det Møre og Romsdal fylkeskommune som leier bygget av kommunen, men om de vil videreføre leieforholdet, er enda ikke avgjort:

– Fylkeskommunen og Ålesund kommune har en god dialog om dette, men foreløpig er det ikke noe som er bestemt. Sannsynligvis vet vi mer etter et møte vi skal ha neste uke, men det eneste jeg kan si med sikkerhet i dag, er at det kommer til å være færre elever på «Latinskolen» til neste år, sier Erik Brekken, som er kompetanse- og næringsdirektør i fylkeskommunen.

Eiendomsforvalter Kjell Einar Hatløy hos Ålesund kommunale eiendom kan heller ikke si noe konkret om framtida for «Latinskolen», men opplyser at det er flere som har uttrykt interesse for å bruke bygget. Hva det konkret ender opp med til slutt, regner han ikke med vil være klart før over påske en gang.