I forbindelse med sommertrafikken til Fjellstua, og det trykket som er på boligområdene i Volsdalsbakken, Setreveien og øvre del av Fjelltunveien, har Ålesund kommune blant annet iverksatt fartsmålinger i området.

– For å skaffe oss en skikkelig oversikt over trafikken her oppe, måler vi både antall kjøretøy og fart. Det var på et av disse målepunktene vi målte en hastighet på hele 111 km/t - kl. 14.00 på ettermiddagen, sier Rekdal.

Han forteller videre at det også på andre strekninger her oppe har vært målt svært høye hastigheter.

– Om dette er biler eller motorsykler, har jeg ikke oversikt over enda, men at det også kjøres ganske fort med større kjøretøy har jeg sett med selvsyn, forteller han.

Her vil det bli skiltet med «Turterreng - kjør varsomt». Foto: Kåre Stig Nøstdal

Treffer tiltak

– Vi ønsker selvsagt å bidra, med det vi kan, for å få ned hastighetene her oppe. Vi kommer blant annet til å skilte ekstra godt både i forhold til 30-sone, men også med opplysningsskilt som oppfordrer bilistene til å kjøre mer varsomt, avslutter Rekdal.

Dette sier politiet

– Dette er både en skremmende høy hastighet og selvsagt et alvorlig brudd på veitrafikkloven, sier ordenssjef hos politiet, Karl Idar Vik.

Han legger heller ikke skjul på at dette kan påvirke politiets prioriteringer fremover:

– Vi merker oss dette, noe som selvsagt vil bli tatt med i betraktningen når vi vurderer hvor vi skal sette inn vår innsats fremover, sier han.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til denne enkelthendelsen, men svarer følgende når han blir utfordret på det:

– For å si det slik: 51 km/t i en 30-sone gir et gebyr på 12.500 kroner. Generelt oppfordrer vi alle til å vise hensyn og å være aktsom, særlig i områder der det ferdes barn og andre myke trafikanter, avslutter han.