Kort oppsummert

  • Kunstner Bent Erik Myrvoll fikk betalt 222 500 kroner for å male en fargepalett over den sørlige Korsatunnel-inngangen.

  • Oppdraget fra Ålesund kommunes byromsprosjekt involverte også utforskning av byrom og deltakelse i performanceprosjekt.

  • Myrvoll framhever at han brukte spesialiserte teknikker og materialer og at det tok ham seks måneder å fullføre prosjektet.

  • Han sier at verket ble billig sammenlignet med hva det ville kostet som et ordinært utsmykkingsoppdrag.

  • Fargepalettene som ble utviklet, er Myrvolls eiendom, og eventuell framtidig bruk av fargene krever hans godkjenning. Han lover imidlertid å være medgjørlig.

Oppsummeringen er laget av KI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

– Jeg føler kanskje ikke at folk får med seg alt vi gjør. Det er prosesser som tar tid, og jeg holdt på med dette i et halvt år, sier kunstner Bent Erik Myrvoll.

Det mest synlige resultatet av oppdraget han utførte for byrom-forprosjektet, er fargepaletten over den sørlige inngangen til Korsatunnelen, ut mot Keiser Wilhelms gate. For menigmann som haster forbi, kan det kanskje se ut som noe hvem som helst kunne gjort – og ganske fort, også – , men det stemmer ikke, ifølge Myrvoll .

– Jeg fikk betaling for ni uker, og men holdt på med dette arbeidet i et halvt år. Bare oppe i stillaset stod jeg i en måned og malte. Dette er jo ikke noen vanlig murmaling, men silikatmaling og kalkmaling som er laga etter gamle oppskrifter, og som er lagt på i fire til seks lag. Det er det som må til for å få den helt spesielle glansen og kraften som gjør at fargene lyser! De fleste er jo utrent til å se det, men de som kan faget, ser det med en gang, sier Myrvoll.

Denne fargepaletten over den søndre inngangen til Korsatunnelen er det synlige resultatet av Bent Erik Myrvolls arbeid for forprosjektet til byromsprosjektet. Hadde det vært gjort som en utsmykking, hadde prisen blitt opp mot en halv million kroner, ifølge kunstneren selv. Foto: Kenneth Kamp

Den kunstneriske standarden

Han forteller at som en profesjonell kunstner som er utdanna innen fresko- og kalkmaleri, kan han ikke gå ned på standarden når han jobber. Hele poenget med å bruke kunstnere, poengterer han, er at de har en annen måte å jobbe og tenke på enn andre:

– Om man ikke hadde brukt kunstnere, hadde man rett og slett ikke fått til noe byromsprosjekt. Her har vi fått være med på noe helt nytt og nytenkende, og jeg er glad og stolt over at ålesunderne tenker i så store baner. Vi bor jo i Norges vakreste by, og dette fortjener byen, poengterer Myrvoll.

Oppdraget

Oppdraget fra Ålesund kommunes byromsprosjekt var å gjennomføre et midlertidig kunstprosjekt som utforska mulighetene for byrommene i aksen fra Harald Torsviks plass via Korsatunnelen og til St. Olavs plass. Dette inkluderte også om lag fem dager med aktiviteter/performancer sammen med to andre Aggregat-kunstnere, Karin Augusta Nogva og Ivan Dujmusic.

Ifølge kontrakten fikk Bent Erik Myrvoll betalt 222 500 kroner for dette oppdraget. Det dekka ni ukers kunstnerisk arbeid til en sats av 22 500 kroner per uke (eller 600 kroner timen med 37,5 timers arbeidsuke), pluss 20 000 kroner til forarbeid og deltakelse på møter. Materialkostnader på inntil 100 000 kroner kom i tillegg. (Det endte på 40 000, inkludert utgifter til stillas.)

Det synlige resultatet i byrommet ble altså fargepaletten over inngangen til Korsatunnelen fra Keiser Wilhelms gate. Denne uttrykker ifølge Myrvoll hans opplevelse av byens farger, med særlig vekt på fargene i fjæra. I tillegg til denne fargepaletten utvikla han også egne fargepaletter for de fire andre byromma i prosjektet (Harald Torsviks plass, selve Korsatunnelen, nordre tunnelutgang og St. Olavs plass.) Alle disse fargepalettene er basert på fargepalettkunstverk som Myrvoll har laga tidligere.

Spisskompetanse

– Jeg ble valgt til dette oppdraget fordi jeg har spisskompetanse på fargesetting i byer og hva ulike fargerom gjør med oss. Når man som kunstner får et slikt oppdrag som dette, starter man med å undersøke og tenke gjennom fargene i byen. Jeg har fotografert og analysert, og til slutt, etter flere måneders arbeid, endte jeg opp med et verk som inneholder fargene fra tarebanken, mellom flo og flere. Bare selve malinga av verket tok meg flere måneder oppi stillaset, forteller Myrvoll.

Selv vektlegger han at Ålesund har fått dette verket særdeles billig: Skulle han ha gjort det som et ordinært utsmykkingsoppdrag, ville han nemlig ha tatt minst den doble prisen, av det han fikk betalt for hele forprosjektoppdraget, altså opp mot en halv million kroner. Som del av forprosjektoppdraget har han i tillegg deltatt i prosjektgruppa, laga digitale paletter for alle de fem byromma, deltatt på performancer og gjennomført «medvirkningsverksteder» med elever på Fagerlia videregående.

– Det er en utbredt tanke i Ålesund at kultur ikke skal koste noe, men kultur koster! Og en slik type kultur som dette, som er så avansert, må koste en del, fordi det krever kunstnere med fartstid som har evne til å se alle fargene, overgangene og fargeromma rundt oss, forklarer han.

Nærbilde av deler av fargepaletten. Ifølge kunstneren består fargene av fire til seks lag med kalk- og silikatmaling, noe som gir dem en helt spesiell kraft og glans. Foto: Kenneth Kamp

Eier fargepalettene

Fargepalettene som Myrvoll utarbeida i forprosjektet, er ment som forslag til farger som kan brukes i de aktuelle byromma. Dersom man gjennom hovedprosjektet skulle komme fram til at man faktisk ønsker å bruke disse formene, er det likevel ikke fritt fram for å bruke dem.

– Det er jeg som har eierskapet til disse fargepalettene, og dersom de skal brukes, må det godkjennes av meg. Men fordi jeg vet hvor viktig farger er i en by, og fordi jeg er så glad i Ålesund, kommer jeg nok til å være ganske medgjørlig, understreker kunstneren.

Gratisarbeid

Etter at forprosjektet var ferdig, ble Myrvoll og Karin Augusta Nogva, en av de andre kunstnerne som deltok i forprosjektet, invitert inn i arbeidet med å skrive rapporten fra prosjektet. Det gjorde de helt gratis, ifølge Myrvoll:

– Den siste måneden jobba vi 50 timer dugnad hver som ikke ble fakturert, fordi vi mener dette prosjektet er så viktig for byen vår. Det er et prosjekt som jeg er veldig stolt av, og selv om det var en del som gikk galt underveis, så var de feila verdifulle, fordi det er slikt vi lærer av, sier Bent Erik Myrvoll.