Å være nyskapende, er også en kjerneverdi i AESby og Nytt i Uka. Det betyr at vi skal være nysgjerrige på, og eksperimentere med bruk av ny teknologi. Målet er å øke kvaliteten på journalistikken, samt utvikle nye metoder og tjenester til beste for våre lesere, lyttere og seere.

Kontroll og ansvar:

AESbys og Nytt i Ukas ansvarlige redaktør har fullt personlig, juridisk og etisk ansvar for alt som publiseres av AESby og Nytt i Uka. Dette gjelder også innhold skapt av eller ved hjelp av kunstig intelligens.

Vær varsom-plakaten (VVP) og AESby og Nytt i Uka etiske retningslinjer gjelder også for innhold generert av kunstig intelligens. En redaksjonell medarbeider skal derfor alltid gjennomgå og kvalitetssikre innhold skapt av eller med bistand av generative KI-modeller.

Merking:

 • Der kunstig intelligens brukes til å generere innhold, skal dette merkes tydelig.

 • AESby og Nytt i Uka skal generelt være åpne mot publikum om eventuell bruk av KI i arbeidsprosessen, og opp mot kilder, der det er relevant.

 • Dersom KI kun er brukt som hjelpemiddel til å hente inn informasjon, eller oversette språk, er det ikke nødvendig å opplyse om det.

Foto:

 • AESby og Nytt i Uka skal verne om det journalistiske fotografiets troverdighet, jmf. VVP 4.11. Derfor er det ikke tillatt med fotorealistiske bilder. (Unntaket er om et slikt bilde er en nyhetssak i seg selv.)

 • Leserne skal aldri være i tvil om hva som er ekte og hva som er generert.

 • KI skal ikke brukes til å redigere, forbedre eller endre bilder på en måte som skiller seg fra ordinær bilderedigering.

 • Den stadig økende mengden fotorealistisk KI-generert innhold, stiller ekstra høge krav til å kontrollere og verifisere bilder som kommer inn til redaksjonen.

Illustrasjoner:

 • Illustrasjoner, grafikk og modeller laget av KI skal godkjennes av redaktør før publisering.

 • Slik bruk skal merkes tydelig.

 • AESby og Nytt i Uka skal kun publisere KI-genererte illustrasjoner fra modeller som er trent på lisensiert innhold, materiale uten opphavsrett og/eller som ellers kan brukes fritt.

Sensitiv informasjon og upublisert materiale

 • Kildevernet er et grunnleggende prinsipp og en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave. Derfor stilles det strenge krav til deling av informasjon med KI-modeller. KI skal ikke benyttes på noen måte som kan komme i konflikt med kildevernet.

 • Når vi mater informasjon inn i store KI-modeller, har vi ikke lenger kontroll på informasjonen. Derfor skal som hovedregel kun publisert og/eller offentlig tilgjengelig materiale mates inn i slike modeller. Eventuelle unntak skal avklares med redaktør.

 • Opptak av intervjuer kan transkriberes ved hjelp av KI-modeller, men eventuell bruk av KI-transkribering ved intervjuer av sensitiv karakter skal kun utføres i sikrede lagringsmiljøer, eksempelvis lokalt på egen maskin.

 • KI kan benyttes til å generere kode, men samme krav til sensitivt og upublisert materiale gjelder også ved input her. Plugins eller andre KI-løsninger som kobler seg opp mot informasjonsmiljøer skal ikke benyttes med mindre leverandør er sikkerhetsklarert, og man har en direkte avtale på plass.

Teknologien er i rask endring, og våre retningslinjer vil derfor vurderes og oppdateres fortløpende.