– Det er rett at noen få på nordsida av Hessa nå har fått et dårligere busstilbud. Men våre tellinger viste at det var veldig få som brukte bussen der, og vi har derfor valgt å prioritere de områdene der det bor flest folk. En brukerundersøkelse viste at det største hinderet for at folk på sørsida tok bussen, var at bussen tok altfor lang tid inn til sentrum. Det har nå blitt mye bedre, siden de på sørsida slipper å være med bussen rundt hele Slinningen, og det er ikke lenger ventetid verken ved Slinningsodden eller i Skarbøvika, sier seksjonsleder for drift hos Fram, Jesper Wiig.

Prøveordning

Sekssjonssjefen opplyser videre at den nye traseen er en prøveordning som skal evalueres etter hvert. Dersom det viser seg at nyordninga ikke fungerer, kan den endres.

Når det gjelder folka på nordsida som har fått mye lenger og vanskelige vei til bussen enn før, påpeker han at det er innbyggere i andre deler av byen som har både like lang og lengre vei til bussen. At mange av dem på nordsida dessuten vil få en god del lenger gangavstand til busstoppet enn 400 meter når (og dersom) Hessafjordvegen blir forlenga, kommentere han slik.

– Vi prøver å holde oss til en tommelfingerregel om maksimalt 400 meters gangavstand, men det er ikke noen absolutt grense. Tellingene våre viste at det var svært få personer som brukte busstoppene langs Kaptein Linges veg. Vi må gjøre prioriteringer ut fra det budsjettet vi har per i dag, men dersom dette skulle endre seg i framtida, vil vi gjøre nye vurderinger av de ulike busslinjene i fylket, sier seksjonsleder Jesper Wiig hos Fram.