Bussopprøret handler i hovedsak om to forhold: At beboerne på nordsida av Hessa (langs Kaptein Linges veg) har mista bussforbindelsen og må gå til Slinningen eller over «fjellet» til Hessa- og Slinningsvegen, og at den smale, dårlige Hessavegen, der man helt siden 80-tallet har klaga over farlig skoleveg, nå har fått busstrafikk i begge retninger.

Tidligere starta Hessa-bussen i Korsvika ute ved Sævollen, kjørte østover forbi skolen og videre på Hessa- og Slinningsvegen til Slinningen, før den vendte nesten vestover på Kaptein Linges veg på nordsida. For å gjøre bussturen raskere og mer effektiv for hessøyingene, fikk Fram bygget en snu- og endeplass på Slinningen, som en del av bypakken. Bussen ut dit (linje 1) følger nå Hessa- og Slinningsvegen både øst- og vestover, og det går ikke lenger buss på nordsida. I tillegg går det en egen buss (linje 2) fra/til Korsvika/Sævollen som ikke lenger kjører rundt Hessa, men tar korteste veien til sentrum via Hessaskaret og Skarbøvika.

Tre av dem som er misfornøyde med nyordninga og har engasjert seg for å få endringer, er lederen for kommunedelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøya, Hans Remmen (H), kommunestyrepresentant Sindre Nakken (Ap) og medlem av Aksjonsgruppa for Hessa skole, Terje Risvik.

– Enda farligere skoleveg

– Bussen har gått rundt Slinningen helt siden Steinvågbrua ble åpna i 1953. Nå har den 70 år gamle traseen blitt nedlagt, og de som bor på nordsida har fått et mye dårlige busstilbud, helt uten at det har vært noe folkemøte eller noen høring. Samtidig trykker man inn dobbelt så mange passeringer med store kjøretøy på en smal og farlig skoleveg som er minst like dårlig i dag som da barneombud Trond-Viggo Torgersen var her midt på 1980-tallet og fikk oppslag i media, forteller Risvik.

De som bor på nordsida, må nå enten gå langs Kaptein Linges vei østover til Slinningen, vestover til Hessaskaret eller over «fjellet» til bussruta på sørsida. Alle kommer innenfor Frams «tommelfingerregel» om at inntil 400 meter gangavstand til bussholdeplass, er ok. Problemet her er framkommeligheten, mener de tre bussopprørerne.

– Kaptein Linges er definert som farlig skoleveg, slik at ungene som bor her, ikke har lov å gå langs veien til skolen, men må bruke skolebuss. Det er ikke noe tryggere å gå der for eldre og skrøpelige folk, heller. Da er alternativet å gå over «fjellet», men de stikkveiene som finnes, er bratte og kronglete, og de blir heller ikke brøyta om vinteren. Å gå 400 meter på mørke, ubrøyta, bratte gangstier om vinteren, er noe helt anna enn å gå på flate, brøyta fortau, poengterer Remmen.

Mer effektivt, men for dårlig for noen

Alle de tre uttrykker likevel en viss forståelse for at det var behov for gjøre endringer for å få et mer effektivt busstilbud på Hessa, men at løsninga på flere områder er for dårlig.

– De som bor vest på Hessøya, i området Korsvika og Sævollen, har fått et betydelig bedre tilbud, siden de nå slipper å være med på turen rundt Slinningen. De som bor på sørsida kommer seg også fortere inn til sentrum, mens de som bor på nordsida har fått et langt dårligere busstilbud. Samtidig har vi fått et problem med kommunikasjonen mellom øst og vest på Hessa: For eksempel har ungene som bor både nord og sør på Hessa nå blitt avhengige av å bli kjørt med privatbil når de skal på trening, sier Remmen.

– Ikke problem å vente litt

Sindre Nakken, som bor i Kaptein Linges veg, synes heller ikke det var noe stort problem at han tidligere måtte sitte på bussen og vente noen minutter mens bussen hadde pause på Slinningen:

– Tidligere kunne jeg velge mellom å sitte på bussen de minuttene, viss det for eksempel var dårlig vær, eller å gå over haugen siste biten hjem om været var fint. Men nå er jeg nødt til å gå uansett vær. Det er bra at de prøver å gjøre bussen mer effektiv, men her har de ofra kundene på effektivitetens alter. Resultatet kommer til å bli det motsatte av det uttrykte ønsket om å øke kollektivandelen, sier han.

Ny veg på veg?

Når det gjelder traseen fram og tilbake langs Hessa- og Slinningsvegen, er det meninga at denne skal være midlertidig fram til Hessafjordvegen, langs sørsida av Hessa, har blitt forlenga helt fram til den nye snuplassen ved Slinningsodden. Her skal det være satt av 20-25 millioner i neste fase av bybakken, med oppstart i 2027 (eller kanskje 2025). Men det avhenger av at det er penger nok igjen i «pakken»:

– Dersom bypakken opplever den samme prisstigningen som resten av verden, kommer det ikke til å være penger igjen til Hessafjordvegen. 20-25 millioner kroner kommer dessuten til å være altfor lite til å få vegen ferdig. Og dersom Hessafjordvegen faktisk blir ferdigstilt og bussen begynner å kjøre der, blir det enda lengre å gå for dem som bor på nordsida. Da er det flere som vil få godt over 400 meter å gå, på kronglete småveier gjennom byggefeltet, sier Nakken.

Korrigeringer og presiseringer.

I Nytt i Uka, papiravisa, står det at Trond-Viggo Torgersen var landets første barneombud. Det stemmer ikke. Det første barneombudet var Målfrid Grude Flekkøy, mens Torgersen var nummer to.

Bussruta til Slinningen åpna året etter Steinvågbroa stod ferdig, altså i 1954 (og er dermed snart 70 år, ikke 80, som det ved en inkurie står i avisa). Den gamle gangstien på nordsida var da bygget om til kjørbar vei, og bussen kjørte fram og tilbake og snudde på Slinningen – altså på samme vis som den gjør nå, men på nord- og ikke på sørsida (der bygdevegen ikke var god nok for bussen). Først sommeren 1969 begynte bussen å kjøre østover på sørsida og vestover på nordsida, i tillegg til å kjøre tur/retur Sævollen. Den nå nedlagte rundkjøringsruta var altså «bare» 54 år gammel, opplyser Knut Slinning Bjørdal i en e-post til redaksjonen.