–Dette er et særs viktig prosjekt for både Statens vegvesen og Bypakke Ålesund. Vi er glade for å få NCC med oss på laget, og den nye veien vil sikre en effektiv og framtidsretta trafikkavvikling inn mot Ålesund sentrum, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik signerte mandag kontrakten på 1,48 milliarder kroner eks. mva. sammen med NCC sin leder for infrastruktur i Norge, Per Jonsson.

Her ser vi riggområde og ferdig forskjæring mot øst, ved Breivika. Foto: Statens vegvesen

Snart oppstart

Den nye veien har en total lengde på 3,9 km, inkludert tre bruer og den 2,6 km lange Lerstadtunnelen som fører trafikken fra Breivika og inn mot Ålesund sentrum. Forskjæringene til den nye tunnelen står allerede klare, slik at oppstart på tunneldrivinga kan starte om ikke så lenge.

– Prosjektet passer særlig godt med NCC sin kompetanse innen vei- og tunnelbygging, og sammen med Statens vegvesen har vi kommet fram til en plan som legger til rette for et godt samarbeid. Vi er glade for tilliten vi har fått og ser fram til å starte arbeidet med dette viktige prosjektet, sier Per Jonsson i NCC Norge.

Ferdig forskjæring mot vest, ved Lerstad. Foto: Statens vegvesen

Feiret med kake

Signeringen ble feiret med kake på vegvesenet sitt prosjektkontor i Olsvika, og prosjektleder Ole Kristian Birkeland var svært glad for at kontrakten nå er signert, slik at arbeidet snart kan begynne.

– Vi går nå inn i en spennende fase av prosjektet. Tunnelarbeidet vil påvirke de nærmeste naboene, men trafikken inn og ut av byen vil bli lite hindra av anleggsarbeidet det første året. Jeg ser fram til at den nye tunnelen blir ferdig, for den vil avlaste hele bydelen Lerstad, og fjerne trafikk som i dag går over Åse. Langs den gamle Lerstadvegen skal vi også bygge ny gang- og sykkelveg, som vil bli til stor glede for mange, sier prosjektleder Birkeland i Statens vegvesen.

Ut over i januar og februar vil entreprenøren rigge seg til med utstyr og brakker, fram til de blir klare til å starte opp tunneldrifta.

Den nye tunnelen blir Møre og Romsdals første toløpstunnel. Foto: Statens vegvesen

Fylkets første toløpstunnel

Lerstadtunnelen får to kjørefelt i hver retning, og det blir rømningsveier mellom de to løpa for hver 250 meter. Tunnelen blir den første toløpstunnelen i Møre og Romsdal fylke, og den vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest. Den nye vegen skal også fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre veikapasitet til buss. Prosjektet skal gjør bedre framkomst, redusert reisetid og bedre trafikktryggheten.

Tunnelen som nå blir påbegynt skal stå ferdig til bruk høsten 2027.

Prosjektet er en del av Bypakken Ålesund.