Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde best forhold mellom pris og kvalitet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Jeg er fornøyd med konkurransen som startet allerede i mai. Det er en lang og grundig prosess vi har vært gjennom med tilbyderne. Etter forhandlingsrunden er det NCC Norge som har levert det beste tilbudet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

NCC Norge AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en tilbudssum på ca. 1,48 milliarder kroner eks. mva. Prisnivået på tilbudene som kom inn var omtrent som Statens vegvesen hadde forventet for denne entreprisen.

Tilbyderne hadde følgende tilbudssummer (eks. mva):

RangeringEntreprenørTilbudssum
1NCC Norge AS1 477 964 737,15,-
2JV Implenia Norge AS Allgrunn AS1 662 123 302,59,-
3AF Gruppen Norge AS1 705 338 531,67,-

Det største prosjektet i Bypakke Ålesund

– Med dette tilbudet er vi innenfor styringsrammen for prosjektet, som er på 2,6 milliarder kroner(2023 kr), forteller Birkeland.

Lerstadtunnelen er det største prosjektet i Bypakke Ålesund og anleggsstart blir i februar/mars. Mer informasjon vil komme i god tid før det , det vil bli invitert til informasjonsmøte før oppstart.

Styringsrammen er økt med over 500 millioner kroner siden stortinget vedtok pakken i 2021, grunnet den kraftige prisstigningen i anleggsmarkedet.

Klagefristen for tilbyderne er 22. desember. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med NCC Norge AS etter at denne fristen har gått ut.

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest. Når tunnelen er åpnet vil det bli bygd ny gang- og sykkelveg på hele strekningen. Det blir siste entreprise i prosjektet.

Prosjektet vil gi et stort løft for bydel Lerstad og Åse. Gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra nærmiljøet, og ny gang- og sykkelveg gjør det tryggere å bevege seg i området.

Foto: Statens vegvesen