– Mange funksjonshemmede, særlig blinde, svaksynte og rullestolbrukere, har vanskelig for å komme seg fram på en del av fortauene i Ålesund. Det skyldes både det mangelfulle vedlikeholdet mange steder, men også veldig dårlig markering av fortauskanter, trapper og lignende, forteller Torfinn Ruud.

Ruud er leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, i Ålesund og omegn, en paraplyorganisasjon for de ulike interesseorganisasjonene for funksjonshemmede.

– Ei hjertesak

– Jeg er også medlem av tilgjengelighetsutvalget i Ålesund kommune, og god tilgjengelighet på fortauene, er ei hjertesak for meg. At tilgjengeligheten på fortauene i Ålesund er altfor dårlig, er det ikke tvil om – det er jo en grunn til at det er så mange syklister i bilvegen, kommenterer han.

Han forteller at særlig Handicapforbundet og Blindeforbundet har vært opptatt av at fortauene må utbedres slik at de blir mer framkommelige for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Kontrast er viktig

– For oss som er svaksynte, er det til veldig stor hjelp med en enkel kontraststripe ved fortauskanten og ved trapper og andre overganger. Ofte er kontrasten så liten at det er umulig å se kantene hvis vi ikke kjenner til dem fra før, sier FFO-leder Torfinn Ruud.

På motsatt side av Storgata er fortauet ujevnt og haller kraftig ut mot gata, noe som kan gjøre det utfordrende både for rullestolbrukere og andre. Men trappa er forbilledlig: – Her er det så stor kontrast mellom fargene på trappa og fortauet at trappa er lett å se også for svaksynte, roser Torfinn Ruud. Foto: Kenneth Kamp