– Det er helt fantastisk at vi endelig kan komme hit og få ting til å skje på tomta. Det har vært en lang prosess for å komme hit, men med godt samarbeid med brukere, politisk og ÅKE, har vi kommet fram til en gledens dag i dag der vi kan fyre av ei salve for å markere at vi er i gang for fullt, sier prosjektleder Ronny Gårdsvoll strålende fornøyd.

Ronny Gårdsvoll er prosjektleder for Osane idrettshall hos ÅKE. Foto: Kristian Moe

Dette er prosjektet

Idrettshallen som nå bygges skulle opprinnelig ha et bruttoareal på 6000m², men med en utvidelse til tre etasjer på vestenden, får Osane idrettshall et bruttoareal på 7400m², opplyser Gårdsvoll. Den skal inneholde en dobbel flerbrukshall som rommer 1200m2 og en turnhall på 1200m². I tillegg har det blitt plass til bueskytterhall, bordtennis, badminton, basketball og arealer for E-sport.

– Dette har jeg jobba med i lang tid og det blir på mange måter hjertebarnet mitt. Da er det ekstra gøy å komme i gang og vite at ingenting kan stoppe prosjektet, sier han, som forteller videre at ferdigstillelsen av prosjektet har blitt litt utsatt grunna utfordringer underveis.

– Vi fikk en forsinkelse i rammesøknaden og igangsettingssøknaden på grunn av situasjonen med renseanlegget på Aspøy.

Planlagt ferdigstilles var i utgangspunktet februar 2025, men grunna forsinkelsen er mai 2025 satt som ny dato. Hele prosjektet har en total kostnadsramme på 262,2 millioner kroner.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, mener at bygginga av Osane idrettshall og Spjelkavik Arena er et paradigmeskifte i Ålesund. Foto: Kristian Moe

– Et paradigmeskifte

Første spadetak med grunnarbeidet til Osane idrettshall ble tatt 13. juli, midt i fellesferien. Grunnet ferieavvikling ble det ingen offisiell markering knyttet til det, og markeringa ble utsatt til første sprengningssalve. Avtroppende ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, fikk det ærefulle oppdraget med å trykke på knappen som detonerte den første sprengningssalva og markerte starten på bygginga av Osane idrettshall.

– Det var ei stor glede. Dette har alle i ytre bydel venta på lenge, og det var veldig kjekt å få smelle den første salven for å markere det. Dette har de jobba for, egentlig altfor lenge, men nå skjer det. Det er veldig godt å komme i gang, uttaler Eva Vinje Aurdal.

Ordføreren mener at bygginga av Osane idrettshall og Spjelkavik Arena, er et paradigmeskifte i Ålesund.

– Nå kan Ålesund si at nå er vi der vi skal være når det gjelder hallkapasitet, for der har vi lagt veldig dårlig an i mange år, så dette blir en dobbel glede, smiler hun, og legger til at idrettshallen kommer til å ha stor betydning for ytre bydel.

– Det er her vi ikke har fulgt opp som kommune når det gjelder infrastruktur. Her bor det mange barn og unge som har hatt kummerlig, både når det gjelder fritidsaktiviteter og skolebygget. Men nå blir det helt nye tider og jeg tror dette er et viktig bidrag til at kvaliteten på oppveksten blir forbedra, utdyper Eva Vinje Aurdal.

Daglig leder i SIF/Hessa, Line Trones Seter, var strålende fornøyd med at bygginga av Osane idrettshall er i gang. Foto: Kristian Moe

– Etterlengta

I tillegg til representanter fra ÅKE og entreprenøren, var deltakere fra brukergruppa også til stede under markeringa. En av disse var daglig leder i SIF/Hessa, Line Trones Seter.

– Dette blir så fantastisk. Dette har vi venta på så lenge. Selv har jeg jobba med det siden 2012, så dette er etterlengta, smiler hun.

I lang tid har barn og unge som bor i ytre bydel måttet pendle til idrettshaller andre steder i Ålesund og omegn. Med Osane idrettshall blir det slutt på milevis med kjøring, noe Trones Seter tror vil gi idretten i Skarbøvik og på Hessa et løft.

– Jeg er veldig glad! Det har vært ei kjempeutfordring å holde ungdommer i idretten med all pendlingen, så å kunne sykle og gå til egen hall snart, vil gjøre at vi kanskje kan hente inn en del av de vi har mista. Vi har klart oss veldig bra uten egen hall, men jeg tror vi vil kunne rekruttere veldig mange når Osane idrettshall står ferdig, forteller hun.

– Dette kommer til å bety enormt. Vi har ikke et samlingspunkt ellers, så dette vil kunne være et samlingspunkt for andre arrangementer også. For ungene tror jeg at de vil få en enorm tilhørighet til idretten når alt blir på øya deres. Det blir veldig, veldig bra, mener Line Trones Seter.