Oppstart er planlagt våren 2023, under forutsetning av at finansieringen kommer på plass. Anlegget er planlagt å være ferdig høsten 2024.

– Det var to entreprenører som leverte tilbud i konkurransen, Ålesund Bygg AS og Åsen & Øvrelid AS. Etter evaluering var det Åsen & Øvrelid AS som ble rangert som vinner av konkurransen, og kommunen har til intensjon å inngå kontrakt med vinneren på bygging av anlegget. Det var en relativt tett konkurranse, men tilbudet fra Åsen & Øvrelid AS ble vurdert som best på begge tildelingskriterier: pris og kvalitet, heter det videre

Over budsjett

Begge tilbud er over budsjett, og gjennomføring av prosjektet forutsetter økt finansiering fra kommunen. Det vil bli gjorde vurderinger med tanke på å kutte kostnader og valg av opsjoner før forventa behandling i kommunestyret 23. mars.

I konkurransen ble det priset ei Del 1 og Del 2, der Del 1 er det kommunale anlegget mens Del 2 er ei tredje hallflate som skal finansieres og eies av SIF/Hessa. Også på Del 2 er pris over budsjett. SIF/Hessa jobber nå med å skaffe finansieringen for denne hallflata.

Slik skal den nye idrettshallen se ut. Foto: Ålesund Kommune