For jeg har nemlig, ved i alle fall èn anledning her på denne plassen, tatt kraftig til motmæle mot at man skulle begynne å tukle med plasseringen av cruisekaia i Ålesund:

– Byen vår har gjennom generasjoner blitt til og er tuftet på de muligheter som havet gir: fiskeri, skipstransport og nå cruisetrafikk. Dette er en del av det vi er – vår identitet. At noen nå har fått en fiks idé om at det akkurat i det området der cruiseskipene ligger, er bedre å bygge boliger enn å ta imot cruisepassasjerer, er rett og slett så idiotisk at det er vanskelig å bruke en mindre kvass beskrivelse. Bygg heller kontorer, skole, kulturinstitusjoner, hoteller, serveringssteder, butikklokaler og andre tilbud som kan sameksistere og kanskje også dra nytte av alle de hundretusener av cruisepassasjer som kommer ned landgangene. Ikke bruk tid og millioner av kroner på å ødelegge for oss selv! Boliger kan vi bygge mange andre steder – også i bysentrum, skrev jeg blant annet her den 17. august i fjor.

Selvransakelse

Men for ei ukes tid siden, da jeg åpnet smp.no på morgenen, fikk jeg presentert et forslag fra Anders Pedersen og Fjordlaks der de hadde en løsning som vil kunne ta de største cruiseskipene bort fra sørsida, men likevel beholde dem mer eller mindre midt i bysentrum.

Jeg må være ærlig å innrømme at akkurat den morgenen brukte jeg ganske mye tid på både entusiasme og selvransakelse. Kan jeg virkelig ha tatt så feil?

– Dette er først og fremst tenkt som ei avlastningskai. Da kan man få de største cruisebåtene over på nordsida, mens de mindre og mer eksklusive kan holde til på sørsida, sa Pedersen om planene sine.

En makeløs idé

For meg fremstår dette i utgangspunktet som en svært god idé. Man får avlastet kaia på sørsida, og samtidig beholde både skipene og passasjerene midt i byen. Planene legger til rette for å kunne gå fra båtene, inn til bykjernen, både langs Kirkegata og Molovegen. Dette kan skape både folkeliv og mer aktivitet der, og ikke minst gi området på Brunholmen enda et dytt i den positive utviklingen vi har sett der de siste årene.

Foto: Søvik / Pais arkitekter

Innrømmelsen

Om vær, bunnforhold, kostnader og andre faktorer ligger til rette for å velge akkurat denne løsningen, det vet ikke jeg. Men at dette fikk meg til å revurdere mitt standpunkt i forhold til å bruke tid og ressurser på å se på andre alternativer enn bare å ha dagens løsning for cruisekai, det gjorde det.

Kanskje kan det i mulighetsstudiet som ble satt i gang for ei tid tilbake, også dukke opp andre forslag som klarer å frembringe like mye entusiasme hos meg som dette prosjektet gjorde. Og kanskje kan dette gi oss enda større vekstmuligheter som cruisedestinasjon i årene som kommer.

Ifølge en reportasje på NRK mandag, regnes Ålesund nå som Norges største cruisehavn, målt i antall skip og passasjerer. Og det forventes en vekst på seks prosent i år, sammenlignet med toppåret i fjor. Cruiseturistene strømmet til byen vår og gir formidable inntekter til både havna og næringslivet. Og som hun sa, ei engelsktalende dame som ble intervjuet i Fjellstuetrappene i samme nyhetsinnslaget - litt rundt gjengitt: You can walk from the ship, right into the city center and up here. What's not to like? Slike tilbakemeldinger vil vi selvsagt også ha i fremtiden!