Jeg satt selv fra 2003 til 2007 som handelsnæringens representant i styret i det som den gang het Cruisedestinasjon Ålesund, en organisasjon som hadde som hovedmål å utvikle og posisjonere Ålesund som en attraktiv cruisedestinasjon. I 2007 ble Ålesund en av cruisevinnerne i Norge – med hele 65 cruiseanløp! Til sammenligning vil vi i løpet av 2023 få besøk av 280 skip og ca. 400.000 passasjerer, pluss mannskap, som også er mange mennesker.

Sammen med Birger Flem fikk vi blant annet lov å være med på å ta i mot Queen Mary 2 på jomfruturen i 2004, da skipet besøkte Ålesund som første norske havn. Jeg må bare innrømme at da vi tok avskjed med skipet den ettermiddagen i juni, til tonene av «God Save the Queen» og «We’ll Meet Again» rungende fra gigantiske høyttalere plassert på rådhuset, med samtlige dekk på skipet tettpakket av passasjerer og crew som applauderte på vei ut Aspevågen, da var jeg ikke så reint lite stolt av å være fra Ålesund.

En velsignelse for byen

Kanskje var det akkurat der og da min entusiasme for cruisetrafikken virkelig tok fyr. Og til de som ikke allerede har fått det med seg: Jeg heier høyt og uhemmet på cruisetrafikken på Aspevågen og alle de som jobber med dette. Hvorfor? Fordi, selv om det er knyttet en del utfordringer til å ta imot så mange mennesker, er cruisetrafikken en velsignelse for byen vår, for næringslivet, skatteinngangen til kommunen, for bylivet, og ikke minst for oss som elsker å gå gjennom byen og ta inn at så mange mennesker fra store deler av verden ser verdien av å besøke oss. Og uten cruiseturistene hadde Ålesund i alle fall vært et ensomt sted gjennom feriemånedene på sommeren.

Har ikke kommet av seg selv

Og mens jeg skiftet jobb og forlot styret i cruisedestinasjonsselskapet, fortsatte en rekke andre mennesker å jobbe utrettelig med dette – mange av dem mer eller mindre døgnet rundt. Og en ting kan man vel slå fast, uten å ta for hardt i: De har virkelig lykkes med å posisjonere oss som cruisedestinasjon.

Det havet gir

Byen vår har gjennom generasjoner blitt til og tuftet på de muligheter som havet gir: fiskeri, skipstransport og nå cruisetrafikk. Dette er en del av det vi er – vår identitet. At noen nå har fått en fiks idé om at det akkurat i det området der cruiseskipene ligger, er bedre å bygge boliger enn å ta imot cruisepassasjerer, er rett og slett så idiotisk at det er vanskelig å bruke en mindre kvass beskrivelse. Bygg heller kontorer, skole, kulturinstitusjoner, hoteller, serveringssteder, butikklokaler og andre tilbud som kan sameksistere og kanskje også dra nytte av alle de hundretusener av cruisepassasjer som kommer ned landgangene. Ikke bruk tid og millioner av kroner på å ødelegge for oss selv! Boliger kan vi bygge mange andre steder – også i bysentrum.