No er det så mye som skjer i byen og skribenten undres på hvem som er byplansjef og hvem som er bygningssjef i denne rivende utvikling. Det sies på by´n at det ansettes flere jurister i «plan og bygning» for å passe på hvor en skal sette komma og punktum. I tillegg så har vi Biskopen i Møre og Romsdal som Riksantikvaren forlengende arm, jfr. Ålesund kirke.

Eller er det kommunedirektøren som styrer alt fordi det er lite penger i kommunekassa?

Men 10 millioner sender han glatt med et papirfly fra Rådhuset til utbyggingen på sørsiden. Skribenten har ved flere anledninger forfektet at en burde få på plass en modell, bebyggelsesplan, som viser utbyggingen av området som i alle fall kan illustrere volum og høyder så byens befolkning kan se hva som venter dem en gang om noen år.

Kanskje det hadde vært på sin plass å be Riksantikvaren ta en tur til Ålesund for å se på Rutebilstasjonens fall og Dronning Sonjas plass mot Babels tårn?

Skribenten har skrevet flere artikler tidligere om «Ruta», ungdommens treffsted i 60-70 åra. Likeså om Freiaskiltet, et reklameikon i bysentrum.

Foto: Einar Welle

Rutebilstasjonen

Bygget er egentlig et veldig bra funkisbygg av sin tid, nemlig sen gjenreisingstid etter verdenskrigen. Rutebilstasjonens hovedbygning er stramt arkitektonisk oppbygd med sine bærende vertikale linjer noe som gjenspeiler også i Jugendstilen. De husene er no ca. 120 år gamle.

Det er underlig at ikke «Ruta» kan inkorporeres i utbyggingen og hva med «Freia» klokka, et urbant reklameinnslag.

Foto: Einar Welle

Når pengene flommer over!

Høyt der oppe «svever» pengene i store ørner på jakt etter ledige investeringsprosjekt. Gammelt og gamle byggverk skal på død og liv fjernes og erstattes med en «rotete» moderne arkitektur som skjuler byggenes bærende krefter. Elendig arkitektur spør du meg?

Og i tillegg står vi nå også ovenfor en KATASTROFE på Dronning Sonjas plass omkranset av Jugendstilhus langs ålesundet, byens varemerke. Dette er brukt i all markedsføring av byen og alle turistene tar bilder av akkurat dette.

Her skal det bygges et bygg på 3 500 m2, på ei grunnflate 500 m2. Dvs. plassen går mot et bygg på 7 etasjer! Et såkalt signalbygg, hva nå det er?

Alle gode ålesundere, foren eder mot vandalismen i Ålesundet og byens sentrum! Igjen, politikerne må legge ned «bygge og delingsforbud» - umiddelbart på denne plassen.

Riksantikvaren må snarest ta seg en tur til byen og få på plass en byantikvar som er opptatt av Ålesund by.

Einar Welle, Aalesund sentrum