Ålesund kommune vil nå selge denne tomta for den latterlige sum av 12 millioner kroner.

Skribenten har gått noen runder med seg sjøl om denne plassen burde selges i det heile tatt. For hva skal den vanlige borger oppnå med det? Det er vi som eier byen, ikke politikerne, administrasjonen, eiendomsforvaltning og i hvertfall ikke kommunedirektøren!

Historieløse individer bør holde fingrene av fatet.

Vi som lever i byen og bruker byens kjernepunkt i vårt daglige gjøremål registrerer at slik som indre havn og «Promenaden» mot Rollo-bygget med flytebrygger, fungerer med sine folkevandringer langs havna.

At selve plassen kan «friseres» er så, men ikke noe nytt bygg på denne plassen.

Det snakkes om å få opp et signalbygg, hva er det?

Det nærmeste vi kommer et signalbygg i Ålesund er Aspøy skole, hvor det i dag er 100 år siden undervisningen startet.

NB! På Aspøy skole står det 1921, men det var råbygget som da var ferdig.

Så tenker skribenten: Hva gjør vi nå? Etter hans mening bør vi først og fremst legge ned «bygge- og delingsforbud» på plassen. Da har vi bedre tid til å få på plass en ny reguleringsplan som kan ivareta heile Ålesundets kvaliteter i og forslag til å gjøre selve plassen enda bedre.

Neste år fyller Ålesund 175 år, la dette bli folkegaven til byen vår!

Kanskje Dronningen kan åpne plassen, med navn som forøvrig aldri er godkjent av kongehuset …

Foto: Einar Welle