En gang i tida i Bergen var det en kommune som het Laksevåg. Den ble innlemmet i Stor-Bergen. Og denne kommunen Laksevåg hadde et stedsnavn med gårdsnavn Olsvik med røtter til høymiddelalderen fra ca. 1050 - 1300, styrt av den katolske kirke med paven som stormakt.

Om navnet Olsvik, som det er mange stedsnavn av i Norge, også har noe med Olsvikskaret på Hessa kan godt tenkes at den gangen deler av Hessa lå i Borgund kommune. Men vi som er født og oppvokst i Aalesund sentrum har alltid visst hvor Olsvikskaret ligger. Om det har noe med pilgrimsferd mot Trondheim å gjøre vet en ingenting om.

Foto: Einar Welle

Olsvikskaret

Olsvikskaret er en perle i Aalesund by, ja skribenten tror ikke det finnes maken av en offentlig vei.Og v i kan nok takke de som bor langs denne veien for hva den fremstår som en idyll, og særlig på denne tid av året hvor sommeren gir deg den en indre ro i det du spaser ned eller opp veien. En trenger ikke kjøre; det bør en unngå i respekt for de som bor her. Her spaserer en i et rolig tempo og bruker de sansene man har.

Dette Olsvikskaret burde vært fredet i hele sin strekning, kun de som bor her kan få kjøre til sitt hus.

En vandring her fyller en med minner om den gode sommer!

Stor bildeserie:

Alle foto: Einar Welle.