Den 28. august 1941 dra M/B «Klegg» fra Ålesund med kurs for Shetland, hvor båten ankom 1. september. Om bord var sju personer, deriblant herdguttene K. E. Lindquist, Lauritz Godø og Odd Svinø. Her er Lauritz (t.v.) og Odd fotografert under overfarten. Foto: Gammelt bilde Privat

Han ble Vingsersjant i 332 Squadron hvor han tjenestegjorde da han falt under en operasjon mot fienden i Nederland. Sjefen for 332 (N) Squadron, Major Kaare Bolstad sendt et brev til fam. Godø hvor det heter: Deres sønn Fenrik Lauritz Godø antagelser omkommet under operasjoner mot fienden: det som hendte var følgende. En Sveits på 4 fly tok av kl. 14:45 den 24. februar 1945 på en rekognoseringstur over Holland. Fenrik Godø ledet sveiten. Etter å ha angrepet nogen store busser syd for Kulpfen i Holland fløi sveiten østover i 5000 fots høide. Fenrik Godø bestemte sig for å gå ned og Vingsersjant B. Storaas fulgte han ned. I 1500 fots høide fikk de en god del antiluftskyts . Fenrik Godøs fly fortsatte nedover i stup og gikk i bakken og eksploderte og tok fyr. Vi antar at fenrik Godø blev truffet selv ... Så hadde det seg slik at skribenten fikk se noen tegning/malerier som Lauritz Ottar malte da han bare var 16 år gammel. De fortjener å vises fram. Han ville sikkert kunne studert kunst etter krigen, men slik ville ikke skjebnen det.

Fra idrettsstevne på Nørvebana: fv: Kalla Slinning, Johan Aasen, Lauritz Ottar Godø, ukjente. Troppen representerte Herd.