Her er Sindre Nakken og Malvin Dalhus ved Waldehuset eller som Pinsemenigheten kaller huset «Mirakelhuset». Foto: Einar Welle

En anslår at ca. 60 mennesker var med på denne vandringen, noe en må si seg godt fornøyd med. Vandringa gikk på snøfrie gater.

Første stopp var ved Ålesund Kirke. Deretter gikk turen til Apotekertorget, hvor Professor emerita - NTNU Helga Stave Tvinnereim, Volda ble presentert og nevnt ved hennes magisteravhandling av 1981: «Arkitektur i Ålesund 1904 - 1907». Den viktigste jugendstilarkitektur bok som er utgitt i Ålesund, skrift nr. 13 ved Aalesunds Museum.

Så fulgte St. Olavs Plass, Løvenvold Theater, Ålesund Fengsel, Waldehuset og avslutningen inne på Borgundvegen ved «Brusdalshagen» - hvor brannen ebbet ut.