Historien er fra den gangen da den tyske dagligvare-kjeden Lidl skulle etablere seg med to butikker i byen. De fikk tillatelse og bygde en kjempestor butikk i Skutvika på Aspøya, nå Rema 1000.

Samtidig søkte de om å få omregulert et område inne på Blindheim i nærheten av bensinstasjonen fra industri til varehandel. Dette måtte det fattes vedtak om i bystyret og saken hadde en stor prinsipiell diskusjon blant politikerne.

Omreguleringen kom opp som sak og skulle avgjøres i kommunestyret.

De folkevalgte kom inn i bystyresalen fra sine gruppemøter, noen gikk bort til et stort bord der en kunne forsyne seg med te, kaffe eller et lite kakestykke. Litt lenger borte på bordet stod også et stort fruktfat med druer, eple, pærer, bananer og mandariner. Dette var ikke vanlig.

Ordfører Tonning banket i ordførerklubben og ba representantene ta plass. Etter opplesing av de fremmøtte fra de forskjellige partiene kunne ordføreren opplyse at bystyret var sponset med frukt fra Lidl og han ville ha ei avklaring på prinsipielt grunnlag på dette før saken kom til vedtak.

Da spratt den ene politiker etter den andre opp, nesten som det ble ei kø fremme ved talerstolen. Dette var smøring og ikke et bystyre verdig. Det fikk være måte på!

Tidligere ordfører Arve Tonning. Foto: Einar A. Welle

Da tok ordfører Tonning ordet:

– Dette er en kjedelig sak, ikke bare fordi Lidl ville sponse bystyret, men at flere representanter allerede har forsynt seg av fruktfatet. De representantene som har forsynt seg må vennligst tre tilbake og sette seg bak i salen og de blir nå erklært inhabil. Men de som bare tok ei drue kan tiltre igjen, men jeg gjentar kun ei drue, de som tok flere blir å forstå som inhabil!

Bystyresalen kokte av sinte representanter, der de skylte på hverandre om hva de hadde spist.

– Nei, vet du ka, bare så du vet det, e så ka du tok!

Da banket ordfører Tonning med klubba igjen, og spurte forsamlingen:

– Hvilken dag er det idag?

– Det var 1. april!

Idéen til denne aprilspøken var signert arkitekt/ingeniør, tryllekunstner og bystyrerepresentant (SV) Roger Howden som i samarbeid med ordfører Tonning lurte nesten hele bystyret.

– Historien ble til da jeg ringte daværende ordfører Arve Tonning og spurte om det var tillatt med aprilspøker i bystyret. Tonning svarte at det var en betingelse: Historien må være god - og det ble den jo, forteller Roger Howden.

Dette er ei god anekdote fra bystyret da Arve Tonning var ordfører i Aalesund. Ei god historie ført i penn av skribenten ewe.