Onsdag 29. november inviterer Ålesund kommune til veldedighetsauksjon i Korsatunellen, med enkel servering og julemusikk. Selve auksjonen, med Eva Vinje Aurdal som auksjonarius, starter klokka 15:30, men det er mulig å få seg både gløgg og paperkaker allerede fra klokka 15:15, heter det i ei pressemelding.

Kommunen har valgt både mottagere av trevirket, og av pengene som auksjonen bringer inn. Valgene er ikke tilfeldige, men henger tett sammen med byromsprosjektet og det man ønsker å oppnå. Lokale tiltak, retta mot ungdom, eldre og andre med særlige behov for møteplasser og inkludering i samfunnet.

Kommunen har fått god respons, fra både velforeninger som gjerne ville ha materialet, og fra næringslivet som gjerne ville by i auksjonen. Det er også mulig for privatpersoner å komme med bud, eller å stille som tilskuer.

Disse mottar pengene fra auksjonen:

  • Røde Kors – Fellesverket Møre og Romsdal (Aktivitetshus for ungdom, med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år).

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen – Ålesund og omegn demensforening.

  • Blindeforbundet – Møre og Romsdal fylkeslag.

Velforeningene som får bjelker og planker:

  • Aksla Vel

  • Spjelkavikas venner

  • Naturstienes venner, Harøy

  • Ved og Vel, Sjøholt

  • Suppebilen