– Det er urovekkende at tallet er så høyt og at det holder seg oppe. Vi vet at rus er en medvirkende årsak ved dødsfall i trafikken, sier politioverbetjent Steven Malvin Blindheim til Nytt i Uka. Han er trafikkoordinator i Møre og Romsdal Politidistrikt og organiserer og er pådriver av trafikkontroller. Selve kontrollene blir utført av den ordinære vaktstyrken i politidistriktet. I tillegg har Utrykningspolitiet sine kontroller.

Flest på Sunnmøre

Holder vi oss til kontrollene som politidistriktet selv utfører, ble det de tre første månedene i år avslørt 36 ruskjørere på Sunnmøre og 28 ruskjørere i Romsdal og på Nordmøre. I hele 2021 ble 435 bilførere anmeldt for å ha kjørt med alkohol eller andre rusmidler i blodet i Møre og Romsdal. I fjor var tallet økt til 542. Dette fikk lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal til å reagere tidligere i vinter.

– Tallene for ruskjøring i trafikken er altfor høye, og vi skal ikke være et verstingfylke. Økningen er skremmende, alvorlig og til å skjemmes over, mente Kristin Sørheim, da fjorårets tall ble klart i mars.

Ifølge statistikken til politiet ble hele 11809 personer mistenkt, siktet eller domfelt for ruspåvirket kjøring i Norge i 2022. Det er en sterk økning fra året før, som da endte på 9861. Det er en økning for alle aldersgrupper med en topp på personer mellom 25 og 34 år. I fjor ble 148 førere under 18 år tatt for ruskjøring.

Skal ha nulltoleranse

– Vi skal ha nulltoleranse for rus i trafikken! Vi må få fram budskapet om et absolutt nei til kjøring i påvirket tilstand. Hver fjerde trafikkulykke med død skyldes rus. Alkohol, narkotiske stoff og medisinbruk er livsfarlig for andre og for sjåføren selv. Vi må slutte å ta sjanser, sier Sørheim, som mener trafikktrygghet ikke bare dreier seg om utbedring av veger, fartsgrenser, trygghet i biler og mer. Det handler mest om sjåføren, mener Sørheim, som tidligere i vinter inviterte lederen for Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Per Gjerde, til samferdselsutvalget for å informere og om mulig skissere tiltak framover.

Gjerde mener trafikkbildet i Møre og Romsdal totalt sett stabilt, men at vi ser en sterk økning i ruskjøring.

Informasjon ikke nok

– Stort sett oppfører folk seg godt i trafikken, og døde og skadde har vist en jevn nedgang. Typiske alvorlige ulykker er utforkjøring alene, og møteulykker. Hver fjerde dødsulykke skjer i ruspåvirket tilstand, sier Gjerde, som mener kommunikasjonen med tablettbrukere er en stor utfordring.

Politioverbetjent Steven Malvin Blindheim er helt enig med lederen i samferdselsutvalget.

– Informasjonen omkring ruskjøring har vel aldri vært så grundig så de siste årene. Lærer vi aldri?

– Det er vanskelig å svare på hvorfor bilførere tar sjansen på å kjøre bil når de har nytt alkohol, sier Blindheim, som også undrer seg over at så mange fortsatt velger å sette seg bak rattet med rus i blodet.

Med dette apparatet, en Wipe Alyser, kan man avsløre om bilførere er påvirket av alkohol eller narkotika ved hjelp av en spyttprøve. Foto: Politiet

Flere kontroller

Ifølge statistikken skjerper politiet antall kontroller. Fram til 1. april i år ble det foretatt 125 promillekontroller i Møre og Romsdal, mens det i hele 2022 ble foretatt 441 promillekontroller. Statistikken for 2022 kan være noe mangelfull på grunn av pandemien, men politiet ligger uansett ikke på latsida for å avdekke farlige trafikkanter.

-Vi har en Strategiplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Møre og Romsdal som går ut på hvilke kontroller vi skal ha i løpet av et år. Målene innenfor rus og fart er satt av politidirektoratet, sier Blindheim. I tillegg har vi flere mål. Trafikkoordinatoren skal være en pådriver at politimesteren i Møre og Romsdal når sine måltall innenfor fagfeltet trafikk.

Alvorlig tablettbruk

Lederen for Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Per Gjerde, mener det er en utfordring å få folk til å forstå alvoret når legen gir beskjed om å la bilen stå på grunn av midlertidig medisinbruk.

– De tenker ikke over at sanseapparatet er til dels sterkt svekka. De vil jo ikke kjøre beruset, men tror at de fortsatt har god nok reaksjonsevne. Han viser til at politiet har bedre tester for å avdekke blandingsrus med stoff og tabletter.

Det bekrefter også trafikkoordinator Steven Malvin Blindheim i politiet i Møre og Romsdal.

Spyttprøver

– I tillegg til alkometer, er alle stasjoner utstyrt med apparater for spyttprøver. Wipe Alyser er svært nøyaktige, og gir svar i løpet av åtte  minutter om bilfører er påvirket av narkotiske midler. De er likestilt med promilletester, sier Blindheim som tror dette vil bli en mer og mer vanlig måte å teste mistenkte ruskjørere med.