Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. De tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt verktøy for miljøledelse som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

I Ålesund er det er nå 113 virksomheter som er sertifiserte, og under utdelingen på NMK tirsdag 26. september fikk følgende 12 bedrifter Miljøfyrtårn-sertifisering:

 • HL.Skjong AS

 • Låsservice

 • Lydkjelleren AS

 • NB Boliger

 • Sivilingeniør Patrick Young AS

 • M&R Røde Kors distriktskontor

 • Skarbøvik barnehage

 • Smith Stål Nord, Ålesund

 • Thon Partner Hotel Baronen

 • Tømmerdal Consult AS

 • Ørskog Sparebank

 • Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE)

Under utdelingen ble det satt stort fokus på miljøarbeidet som blir gjort i bedriftene, og hvordan man kan forsterke arbeidet gjennom erfaringsdeling på tvers. Prisen ble overrekt av Anne Berit Støyva Emblem på vegne av ordfører Eva Aurdal Vinje.

HL. Skjong AS. Foto: Pressefoto
Lydkjelleren AS. Foto: Pressefoto
Thon Partner Hotel Baronen. Foto: Pressefoto
Skarbøvik barnehage. Foto: Pressefoto
Smith Stål Nord, Ålesund. Foto: Pressefoto
Sivilingeniør Patrick Young AS. Foto: Pressefoto
Tømmerdal Consult AS. Foto: Pressefoto
Låsservice. Foto: Pressfoto
Møre og Romsdal Røde Kors distriktskontor. Foto: Pressefoto
Ålesund kommunale eiendom (ÅKE). Foto: Pressefoto