Det var god stemning da kontrakten for ny hovedinngang ved Ålesund sjukehus ble signert. F.v distriktssjef Geir Rødseth i Peab K. Nordang og administrerende direktør Heidi Nilsen. Foto: Helse Møre og Romsdal

​Ålesund sjukehus står foran flere større utbygginger og ombygginger knyttet til AIO-prosjektet (akutt, intensiv og operasjon) for at sjukehuset skal kunne levere et framtidsretta og moderne helsetilbud til befolkninga i regionen. Første steg på veien er å etablere en ny hovedinngang.

– Vi ser fram til å få Peab K. Nordang med på laget i dette viktige arbeidet med å skape et moderne sjukehus for pasientene våre, sier administrerende direktør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal.

Kontrakten som er inngått omfatter nytt inngangsparti og ny ventesone ved dagens poliklinikk med inngang i nordenden av sjukehuset. I tillegg får entreprenøren opsjon på ombygging av kirurgisk poliklinikk og oppussing av korridorer.

– Vi i Peab K. Nordang setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Helse Møre og Romsdal og på tilliten de viser oss med tildelingen av ny kontrakt. De siste tre åra har vi utført flere utbygginger og rehabiliteringer for helseforetaket. Vi er stolte av å få muligheten til være med på et så viktig og samfunnsnyttig prosjekt, seier distriktssjef Geir Rødseth i Peab K. Nordang.

Arbeidet er planlagt å starte september 2023 om partene blir enige om pris og løsning. Bygginga av den nye hovedinngangen vil føre til at dagens poliklinikkinngang i nord blir stengt. Alle pasienter og besøkende må derfor benytte inngangen i sør fram til planlagt åpning av ny inngang i april 2024.

Når ny hovedinngang er på plass, er planen å bygge om dagens hovedvestibyle til et PET/Spect-senter og poliklinikkareal, samtidig som man starter arbeidet med et nybygg som skal huse akuttmottak og intensivavdeling, samt å bygge om operasjonsstuene ved sjukehuset, står det på Helse Møre og Romsdal på sine nettsider.